Bas Rüter

Bas is directeur Duurzaamheid Rabobank en voorzitter Platform Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij heeft nevenfuncties als commissaris of bestuurslid bij Rabo Groenbank, Milieu Centraal, Stichting Ekokeur, Bionext, SHIFT Invest, Dutch Greentech Fund, het IMVO convenant voor banken, Expertisecentrum Energietransitie, partnership WWF- Rabobank en is voorzitter van de jury van de Herman Wijffels Innovatieprijs.

Professionele achtergrond
Bas is Master in de biologie met als specialisatie populatie & ecosystemen bij de Wageningen Universiteit. Hij heeft praktijkervaring in duurzaam bankieren bij Rabobank vanaf 2012 en Triodos Bank van 1995 tot 2012, waaronder als adjunct directeur Nederland, directeur beleggingsfondsen bij Triodos Investment Management en onderzoek naar duurzaamheidsprestaties van multinationals als oprichter en eerste directeur van Sustainalytics.

Persoonlijk Motto
“Just Do It!”

Marieke van Schaik

Marieke is vanaf 1 september 2018 werkzaam als algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, een organisatie die zich met talloze vrijwilligers inzet voor mensen in nood, in Nederland en daarbuiten. Hiervoor was zij voorzitter van de drie managing directors van de Nederlandse Goede Doelen Loterijen: Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij. In 2015 doneerden deze drie loterijen gezamenlijk 443 miljoen euro aan organisaties werkzaam op het gebied van cultuur, natuur, armoedebestrijding, klimaatverandering, gezondheid, welzijn en sociale cohesie. Binnen het brede scala aan werkzaamheden van de loterijen bevat de portefeuille van Marieke Goede Doelen, Politiek & Vergunningen, Communicatie, Personeel & Organisatie en Ledenservice.

Professionele achtergrond
Marieke studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens ging zij als projectmedewerker aan de slag bij Stichting DOEN. Begin 2000 stapte zij over naar de afdeling Goede Doelen van de Postcode Loterij. In 2006 werd zij hoofd van deze afdeling en in 2009 managing director van de drie Goede Doelen Loterijen. Marieke is bestuurslid van Foundation Center in New York en maakt deel uit van de adviesraad van The Elders Foundation en de Roosevelt Foundation.

Persoonlijk motto
Wie goed doet goed ontmoet.

Fleur Posthumus

Fleur is werkzaam voor het Ministerie van Defensie als Gender Adviseur voor de Commandant der Strijdkrachten. Zij richt zich binnen Defensie op de duurzame integratie van gender ten gunste van de militaire operationele inzet, gerelateerd aan de VN veiligheidsresoluties over ‘vrouwen, vrede en veiligheid’ en het hieruit voortgekomen Nationale Actieplan en Defensie Actieplan 1325. Dit werk combineert ze met haar inzet als gender specialist voor het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps, een NAVO Defensie eenheid in Munster. Daarnaast is Fleur promovendus aan de Leiden Universiteit op het gebied van gender in militaire operaties.

Professionele achtergrond
Fleur is begonnen met een bachelor Internationale Ontwikkelings Sociologie aan de Wageningen Universiteit. Binnen haar studie en de gerelateerde werkzaamheden voor onder andere Cordaid, Buitenlandse Zaken (Eenheid Fragiliteit en Vredesopbouw) en Plan Liberia stonden de positie van vrouwen en kinderen in ontwikkeling maar ook conflict centraal. Deze lijn heeft zij voortgezet binnen de Master Disaster Studies. Zo heeft Fleur voor het Cimic Centre of Excellence onderzoek gedaan naar de rol van kinderen in conflict en heeft ze voor JFCBS NAVO de mate waarin masculiniteiten de integratie van het genderbeleid beïnvloeden, onderzocht. Gaandeweg heeft ze zich gespecialiseerd in de integratie van gender binnen het militaire domein en is ze voor JFCBS NAVO werkzaam geweest als Gender Adviseur op operationeel niveau binnen de Civiele Militaire Coöperatie divisie.

Maurits Hekking

Maurits is momenteel Programma Manager MVO bij GVB in Amsterdam. GVB heeft 3500 mensen in dienst en vervoert als tweede OV-bedrijf van Nederland dagelijks bijna 1 miljoen reizigers. Daarnaast is Maurits mede-oprichter en auteur van www.politicalminds.nl en mede-oprichter en penningmeester van de Pim de Kuijer Stichting.

Professionele achtergrond
Na een jaar in een kindertehuis in Zuid-Afrika te hebben gewerkt, studeerde Maurits politieke sociologie aan de University College Utrecht en de London School of Economics. Na zijn studie werkte Maurits onder andere in politieke functies bij de Liberal Democrats en D66 en als trainee bij het Europees Parlement. Zijn passie voor duurzaamheid ontwikkelde hij in de gemeente Rotterdam, zijn thuisstad. Hier werkte hij als senior adviseur op onder andere dit onderwerp. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij werkzaam als programma manager bij De Groene Zaak, een koplopersnetwerk van duurzame bedrijven.

Richard Kooloos

In zijn huidige functie als directeur duurzaam bankieren ontwikkelt Richard strategieën voor ABN Amro om duurzaamheid te bevorderen. Hij houdt zich bezig met het verduurzamen van beleid en het management van aandeelhouders.

Professionele achtergrond
Als bankier heeft Richard zich ingezet voor verschillende banken. Hij heeft jarenlange ervaring met export en project financiering, energie en recycling, en duurzaam bankieren.

Persoonlijk motto
“The energy and daring is to resist the noes, until the final yes has been achieved.”

Peter Knip

Peter Knip is directeur van VNG Internationaal, een organisatie die decentralisatie processen ondersteunt en gemeentelijk internationaal beleid faciliteert. Daarnaast is Peter Knip bestuursvoorzitter van de stichting The Hague Academy for Local Governance en de Capacity and Institution Building Working Group of United Cities and Local Governments (UCLG). Ook is hij actief in de stichting Centre for Local Capacity Building (CLCB) in Zuid Afrika als algemeen bestuurslid.

Professionele achtergrond
Voorheen heeft Peter Knip deelgenomen aan de Nederlandse vredes beweging als lid van het Interkerkelijk Vredesberaad, waarna hij zich voor lange tijd heeft ingezet als professor en adviseur aan de universiteit van Utrecht en Delft. Ondertussen heeft Peter Knip veel ervaring opgedaan op het gebied van ontwikkeling en vormgeving van decentralisatie processen. Hierbij staat het versterken van de eigen draagkracht van gemeentes altijd centraal. Kortom, Peter Knip is een specialist in het werkveld van lokaal bestuur, internationaal gemeentelijk beleid, burger participatie en communicatie beleid.

Persoonlijk motto
Democratisch en participatief lokaal bestuur is onmisbaar voor duurzame ontwikkeling van onze wereld.