Dorine van Norren

Dorine van Norren

Door Maria van der Heijden  op donderdag 17 augustus 2017
Coordinator UNESCO en mensenrechten, Ministerie van OCW (detachering vanuit het ministerie van buitenlandse zaken). Zij houdt zich hier bezig met coordinatie van de Nederlandse inbreng op werelderfgoed, immaterieel erfgoed, diversiteit van culturele expressie, handel in cultuurgoederen, erfgoed in conflict, onderwater...
Lees verder

Cris Boonen

Door Maria van der Heijden  op maandag 18 april 2016
Cris Boonen werkt als adviseur strategie bij de Centrale Eenheid Strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Professionele achtergrond Eerder werkte Cris als beleidsadviseur in het sociale domein. Ze bracht mensen van verschillende organisaties bij elkaar om nieuwe lijnen uit...
Lees verder

Ewald Wermuth

Door Maria van der Heijden  op donderdag 28 januari 2016
Ewald Wermuth is directeur van de europese think and do tank ECDPM.  ECDPM verstrekt beleidsadviezen aan overheden en andere institutionele actoren met name op het terrein van EU-Afrika relaties. ECDPM richt zich met name op het creëren van kennis voor...
Lees verder

Dick Koelega

Door Maria van der Heijden  op dinsdag 1 september 2015
Dick Koelega is filosoof en senior adviseur strategie bij het ministerie van Economische Zaken. Daar ondersteunt hij de leiding bij het ontwerpen van beleid dat via het brede terrein van het ministerie hopelijk effectief kan bijdragen aan een duurzaam goed...
Lees verder

Herman Bavinck

Door Maria van der Heijden  op vrijdag 6 maart 2015
Herman Bavinck is programmadirecteur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij richt zich primair op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hij is adviserend lid van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Professionele achtergrond Herman Bavinck studeerde Chemische Technologie (Queens...
Lees verder

Hugo G. von Meijenfeldt

Door Maria van der Heijden  op woensdag 10 april 2013
Hugo G. von Meijenfeldt is coördinator implementatie Global Goals bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij Consul-Generaal van Nederland in San Francisco. Hij is een milieujurist, manager en diplomaat op Europees en mondiaal niveau. Professionele achtergrond Hugo von...
Lees verder