Emmilia Dowlatshahi

Emmilia is werkzaam als dermatoloog in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Zij oefent het vak van de dermatologie in de volle breedte uit en heeft als aandachtsgebieden de inflammatoire huidaandoeningen, waaronder psoriasis, de huidkankerzorg en dermato-chirurgie en de cosmetische dermatologie.

Zij is Brits-Canadees, van Perzische afkomst en heeft in Engeland, Canada en Duitsland gewoond. Ze is in Nederland woonachtig en spreekt 5 talen vloeiend.
Als lid van de internationale Baha’i gemeenschap, is ze betrokken bij activiteiten op het gebied van gemeeschapsopbouw en heeft kinderen en jongeren begeleid in het bewust worden van de principes van harmonie tussen wetenschap en religie, de eenheid van de mensheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Professionele achtergrond

Emmilia heeft haar onderwijs gevolgd in het Engels en Frans en heeft haar Franse baccalauréat behaald aan de Lycée Français in Hamburg. Ze heeft geneeskunde gestudeerd aan de Albert Ludwigs Universiteit in Freiburg en heeft gewerkt in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Nadien begon ze haar promotie onderzoek binnen de epidemiologie, die geleid heeft tot haar proefschrift over de comorbiditeiten van psoriasis, die ze in 2014 succesvol heeft verdedigd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Emmilia heeft in mei 2017 haar opleiding tot dermatoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam afgerond.

Persoonlijk motto

“Het welzijn van ieder segment van de mensheid, is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van het geheel.”  

Roos Marieke Oosting

Roos Marieke Oosting doet PhD-onderzoek aan de TU Delft. Haar voornaamste interesses zijn duurzaam en sociaal ondernemerschap en (medische) innovaties – met name de invloed die deze veranderingen aan de andere kant van de wereld kunnen hebben. Roos vindt het belangrijk om vanuit haar studie meer aandacht te vragen voor kleine, simpele technologieën die wij allang paraat hebben, maar die ergens anders veel verschil kunnen maken.

Professionele achtergrond
Roos heeft een Bachelor in Life Science and Technology en heeft de Master Biomedical Engineering afgerond aan de Technische Universiteit Delft. Ze is actief geweest in het studentenleven in Delft en Groningen, waar zijn ook werkzaam is geweest als mentor van studenten. Daarnaast heeft ze veel reiservaring opgedaan in Azie, India en Afrika, waar ze inzichten heeft gekregen in de kansen van leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld. In 2008 en 2010 heeft Roos deelgenomen aan verschillende projecten op een middelbare school in Kigali, Rwanda en is medeoprichter van stichting Mukunzi.

Persoonlijk motto
”The best way to predict the future is to invent it” – Alan Curtis Kay

Cristina Valencia

Cristina Valencia is fellow aan the European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), onderdeel van het European Center for disease prevention and Control (ECDC). Ze werkt aan het Wetenschappelijk  Instituut Volksgezondheid – l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) in Brussel, België. Ze is onderdeel van de ‘healthcare associated infections and antibiotic resistance unit’. In het afgelopen jaar speelde Cristina een sleutelrol in de WHO Ebola prepardness and response teams, en heeft ze in Guinea gewerkt in het WHO/ECDC outbreak response team.

Professionele achtergrond
Cristina haalde een bachelor in biologie en wiskunde aan Boston College, waarna zij een onderzoek-coassistentschap voltooide bij Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital. Hierna haalde zij een doctorandus in zowel Volksgezondheid als Epidemiologie bij de Universiteit van Maastricht. Sindsdien is zij betrokken geweest bij onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in o.a. Ecuador, Tanzania and India. Zij is voorstander van het ontwikkelen van een publiek-private samenwerkingsconsortium binnen de gezondheidszorg en heeft samengewerkt met de Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) en PharmAccess.

Persoonlijk motto
The word impossible is not in my dictionary.” 

Frans van den Boom

Frans van den Boom is directeur van Life Sciences & Health Plaza (LSH Plaza) en secretaris van de Regiegroup van LSH.

Professionele achtergrond
Frans van den Boom was eerder directeur van NCDO, het Nederlandse kennis‐ en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Daarvoor vervulde hij de functies van adjunct directeur van het Rode Kruis en vice president van het International Aids Vaccine Initiative (IAVI).