Floor van Uhm

Floor van Uhm is werkzaam als adviseur van de CEO van KIT Royal Tropical Institute en houdt zich bezig met strategie, beleid en de Sustainable Development Goals. Samen met Worldconnector Mark Schneiders is Floor vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van het eerste SDG House in Nederland. Met het SDG House wordt KIT Royal Tropical Institute naast een instituut dat zelf kennis genereert over duurzame ontwikkeling, ook een forum en ontmoetingsplaats voor organisaties die onder één dak bijdragen aan de SDGs.

Professionele achtergrond

Na het behalen van de Master Internationale Betrekkingen, werkte Floor bij de Tweede Kamerfractie van Groenlinks. Ze vervolgde haar loopbaan bij Fairfood International, waar ze als Advocacy Manager het Morocco Hotspot project opzette, gericht op de versterking van vrouwenrechten in de Marokaanse tomatensector. Als Sustainability Consultant was Floor werkzaam als coördinator van de Worldconnectors. Ze is co-founder van het  “Living Wage Lab” en werkte bij Hivos, waar ze zich inzette voor de participatie van vrouwen in vredesprocessen in het Midden-Oosten.

Martien Lankester

Martien Lankester is directeur van de Avalon Foundation, een organisatie die sinds 1991 in meer dan 30 landen projecten op het gebied van duurzame/biologische landbouw en landbouwmilieuprogramma’s heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Dit gebeurt steeds samen met lokale partners, met als doel voedselzekerheid te combineren met duurzaam landgebruik. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Zorgboerderij Gerbrandastate.

Professionele Achtergrond
Martien Lankester is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige en houdt zich al 45 jaar met duurzame voeding bezig. Hij heeft naast zijn praktijk in 1977 een (nog steeds bestaand) biologisch landbouwbedrijf opgezet om de noodzaak van duurzame voedselproductie te onderstrepen. De brede meerwaarde van biologische landbouw, de relatie tussen landbouw en natuur/biodiversiteit/ecosystemen en de werkelijke kosten van voedselproductie zijn in zijn werk belangrijke thema’s. Begin jaren negentig heeft hij naast Avalon in Fryslan ook de Stichting Soune Groun (Gezonde Bodem) opgericht. Later was hij ook zes jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van IUCN Nederlands Comite.

Persoonlijk Motto
“De duurzame boer is de dokter van de toekomst die de aarde weer gezond kan maken.”

Elske van Gent

Elske van Gent is Voorzitter Raad van Bestuur van de New World Campus. Naast eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie zelf, is ze ook eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de Campus. Dit doet ze samen met alle betrokken stakeholders met als doel het veroorzaken en faciliteren van innovatieve sociale impact, van heel lokaal tot heel internationaal.

Professionele Achtergrond
Elske werkt sinds een tiental jaren in Internationale Samenwerking, met name gericht op Private Sector Ontwikkeling in ontwikkelingslanden, waarbij ze vooral in Oost-Europa, Afrika en Azie diverse bilaterale en multistakeholder projecten heeft opgezet en geïmplementeerd, in o.a. de food & agribusiness sector.

Elske heeft Internationale Betrekkingen en Integrated Communication Management gestudeerd en slaat in haar werk graag de brug tussen sociale en commerciële doelstellingen.

Persoonlijk Motto
Hoe slim en ontwikkeld je ook bent, je hebt altijd maar één beperkte blik op de wereld: die van jezelf. Om echte verandering en impact te kunnen realiseren is samenwerking met anderen cruciaal.

Denise Pronk

Denise Pronk is programma manager Corporate Responsibility bij Schiphol Group. Corporate responsibility betekent voor Schiphol ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving.

Professionele Achtergrond
Na haar studie Bedrijfskunde voor de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is Denise gestart bij het toenmalig Centrum voor Innovatie en Maatschappelijk Ondernemen (CIMO). Denise heeft projecten gedaan op het snijvlak van gemeente Amsterdam, bedrijfsleven en de VU en in die rol de Summerschool Ondernemerschap en New Energy Docks opgezet. Vervolgens heeft Denise in 2008 de overstap gemaakt naar luchthavenexploitant Schiphol. Zij is verantwoordelijk voor Corporate Responsibility: van strategie tot jaarverslag.

Persoonlijk motto
“Een wijde blik verruimt het denken” 

 

 

Joline Heusinkveld

Joline Heusinkveld is eigenaar van MOVE – Global Research & Consultancy en Projectmanager Global Goals bij OneWorld, het multimediale platform voor mondiale verbondenheid en duurzame ontwikkeling.

Professionele achtergrond
Joline heeft een Master in Conflict Resolution and Governance van de Universiteit van Amsterdam en een Bachelor in Taal- en Cultuurstudies van de Universiteit Utrecht. In het verleden was zij o.a. werkzaam bij de Nationale Jeugdraad (NJR) en Programmacoördinator van Building Bridges, een project met als doel jongeren te betrekken bij de Sustainable Development Goals.

Joline breekt graag haar hoofd over Wicked Problems, gelooft in de kracht van verhalen en de visie van jonge mensen op een duurzame en eerlijke wereld.

Persoonlijk motto
“I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life’s a bitch. You’ve got to go out and kick ass” – Maya Angelou

Christiaan Kuipers

Christiaan Kuipers werkt bij Urgenda en houdt zich bezig met Circulaire Economie. Als verbinder, aanjager en creatieveling versnelt hij een circulaire economie in Fryslân. Circulair Friesland laat zien dat door cross-sectorale samenwerking een circulaire economie op provinciaal niveau veel voordelen heeft.

Professionele achtergrond
In de master Ecologie & Evolutie heeft Christiaan zich bezig gehouden met de principes van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de natuur. Het besef van mondiale voedsel- en klimaatproblemen, heeft Christiaan gemotiveerd om ook de master Energy & Environmental Sciences te voltooien. Na een afstudeerperiode bij zowel Rabobank Nederland als het Planbureau voor de Leefomgeving kan Christiaan bij Urgenda de circulaire wetten van de natuur ook in het bedrijfsleven toepassen door gewoon ‘te doen’ in diverse projecten.

Persoonlijk motto
“Het enige excuus voor hoe wij ons vandaag de dag manifesteren, is dat wij onbewust de gevolgen van ons handelen niet realiseren.”