Sandra Rottenberg

Sandra Rottenberg werkt als onafhankelijk programmamaker, moderator en adviseur. Zij treedt op als voorzitter en organisator voor debatten op het gebied van wetenschap, globalisering, ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening, landbouw, milieu, emancipatie, integratie en sociale cohesie.

Professionele achtergrond
Sandra begon haar carrière als theaterproducent en werkte sindsdien als zelfstandig programmamaker voor televisie en radio en voor culturele, politieke en wetenschappelijke organisaties. Zij was tot 2015 twaalf jaar lang producent en hoofdredacteur van De Globaliseringslezing; zij heeft ruim 30 jaar ervaring als voorzitter en discussieleider van alle mogelijke conferenties en bijeenkomsten en als bestuurder en initiatiefnemer van ideële organisaties. Haar werk staat altijd in dienst van de publieke zaak; het verbinden van mensen, ideeën en organisaties is daarbij de rode draad.

Persoonlijk motto
Doe iets!

Naema Tahir

Naema Tahir is schrijfster en docente. Tahir is auteur van vele boeken en artikelen over de multiculturele samenleving, met een bijzondere belangstelling voor de mensenrechten van vrouwen in zowel moderne als traditionele gemeenschappen. In 2015 werd Tahir aangesteld als lid van de adviserende raad voor internationale zaken van het ministerie van buitenlandse zaken.

Professionele achtergrond
Naema Tahir heeft als mensenrechtendeskundige bij de Raad van Europa gewerkt. Ze heeft ook de functie van de Juridische Adviseur voor asielzoekers en vluchtelingen bij de UNHCR (ook bekend als de VN-vluchtelingenorganisatie) in Nigeria vervuld en werkte tevens als beleidsmedewerker voor de Zuidoost-Azië afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze was journalist en presentator bij de Nederlandse Moslim Omroep en columnist voor het televisieprogramma Buitenhof. Tahir is comitélid van Human Rights Watch Amsterdam, lid van de Stichting Lezen en Schrijven en The European Cultural Foundation.

Persoonlijk motto
”Art and Education have the power to make the difference.”

Rindert de Groot

Rindert de Groot is directeur van het bedrijf Empowerplant, dat gespecialiseerd is in concepten rond kennis en educatie, storytelling en debatten. Hij is als lid van het eerste uur al sinds de oprichting betrokken bij de Worldconnectors. Ook is hij onderzoeker bij Studio Zeitgeist.

Onderwerpen die Rindert na aan het hart liggen zijn de kennismaatschappij, duurzame cultuur en mondiale verandering. Vanuit de overtuiging dat mensen hun hele leven kennis opdoen, binnen en buiten de muren van scholen en organisaties, ontwikkelt Rindert de Groot innovatieve concepten om dat te versterken. Dat doet hij bijvoorbeeld door een leerzame dialoog tussen burger en beleid op gang te brengen en internationale besluitvorming na te bootsen voor divers publiek.

Rindert de Groot was jongerenvertegenwoordiger naar de VN en richtte UNISCA op, de United Nations International Student Conference of Amsterdam, een academische simulatie van de Verenigde Naties die nog altijd door de Universiteit van Amsterdam wordt gehouden. Rindert is nog altijd internationaal actief en werkt vanuit een groot netwerk.

Persoonlijk motto
Don’t go for far-fetched ideals, but set yourself ambitious goals and change them along the way.