Sander van ’t Foort

Sander van ’t Foort is promovendus bij Nyenrode Business Universiteit en docent internationaal en Europees arbeidsrecht aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast bekleedt hij een aantal politieke functies op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo was hij in 2017 kandidaat Tweede Kamerlid.

Professionele achtergrond
Sander van ’t Foort studeerde bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid (cum laude) en liep onder andere stage bij advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam en bij de Manhattan Chamber of Commerce en UNICEF in New York. Hij was landelijk bestuurslid bij een politieke jongerenorganisatie en nadien curator (bestuurslid) bij het wetenschappelijk instituut van dezelfde partij. Van ’t Foort publiceert met enige regelmaat artikelen over MVO en duurzaamheid binnen het ondernemingsrecht en omgevingsrecht.

Ruud Lubbers

Ruud Lubbers is Minister van Staat, een actief lid van de Earth Charter Commission en erevoorzitter van de Raad van de Rotterdam Climate Initiative. Hij is de voormalige minister-president van Nederland en was een van de initiatiefnemers van de Worldconnectors.

Professionele achtergrond
Ruud Lubbers heeft drie termen als de minister-president van Nederland gediend (1982-1994) en was tevens minister van Economische Zaken. Daarvoor was hij hoogleraar Globalisering aan de Katholieke Universiteit Brabant en gastdocent aan de Kennedy School for Government aan de Harvard University in de VS. Tevens was hij onder meer Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen en initiatiefnemer van de Earth Charter.

Persoonlijke motto
To handle the great challenges and responsibilities we have towards the Earth and to counter the negative globalisation trends, we can make full use of the Earth Charter. The civil society of the globalising world, ”we the people” need a constitution – a document describing the values to be respected and to be pursued. The Earth Charter gives us a holistic, comprehensive, inclusive constitution.

Jos van Gennip

Jos van Gennip is een van de initiatiefnemers van Worldconnectors en is directeur van de denktank Socires.

Professionele achtergrond
Van 1991 tot 2007 was Jos van Gennip lid van de Eerste Kamer namens het CDA. Hij hield zich in de senaat onder andere bezig met Buitenlandse Zaken, Defensie, Europese Samenwerking en Ontwikkelingssamenwerking. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Van Gennip was van 1991 tot 1999 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking op Buitenlandse Zaken.

Joris Voorhoeve

Joris Voorhoeve is voormalig Hoogleraar Internationale Organisaties aan de Universiteit Leiden, oud-lector Internationale Vrede, Recht en Veiligheid aan de Haagse Hogeschool en thans vrijwillig (onbetaald) medewerker van de  Amartya Sen Foundation for Research of International Cooperation. Hij is ook co-voorzitter van het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Sinds oktober 2013 is hij tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam International.

Professionele achtergrond
De heer Voorhoeve is voormalig directeur van Instituut Clingendael en voormalige Minister van Defensie (1994-1998). Tussen 2007 en 2013 vervulde hij de functie van lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib.

Zijn persoonlijke motto
My first priority is to strengthen the UN capacity to maintain the peace and increase the contributions from member states for peace operations. My second is to improve reproductive and sexual health and rights through `family planning` and related activities, as this would prevent much avoidable suffering in the world from disease, hunger, poverty and oppression.