Elske van Gent

Elske van Gent is Voorzitter Raad van Bestuur van de New World Campus. Naast eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie zelf, is ze ook eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de Campus. Dit doet ze samen met alle betrokken stakeholders met als doel het veroorzaken en faciliteren van innovatieve sociale impact, van heel lokaal tot heel internationaal.

Professionele Achtergrond
Elske werkt sinds een tiental jaren in Internationale Samenwerking, met name gericht op Private Sector Ontwikkeling in ontwikkelingslanden, waarbij ze vooral in Oost-Europa, Afrika en Azie diverse bilaterale en multistakeholder projecten heeft opgezet en geïmplementeerd, in o.a. de food & agribusiness sector.

Elske heeft Internationale Betrekkingen en Integrated Communication Management gestudeerd en slaat in haar werk graag de brug tussen sociale en commerciële doelstellingen.

Persoonlijk Motto
Hoe slim en ontwikkeld je ook bent, je hebt altijd maar één beperkte blik op de wereld: die van jezelf. Om echte verandering en impact te kunnen realiseren is samenwerking met anderen cruciaal.

Thiëmo Heilbron

Thiëmo Heilbron is oprichter en directeur van Fawaka Nederland. Fawaka Nederland richt zich op mensen die nog weinig worden aangesproken en betrokken in de discussie rondom duurzaamheidsthema’s en probeert hen te betrekken bij de maatschappelijke en groene uitdagingen van deze tijd. Fawaka Nederland gelooft dat duurzaamheid niet elitair hoeft te zijn en dat iedereen duurzaam kan handelen. Zo worden verbindingen gemaakt tussen duurzaamheid en diversiteit in brede zin (cultureel, opleidingsniveau, stad/platteland en meer).

Professionele achtergrond
Thiëmo Heilbron is een sociaal geëngageerde ecoloog met een internationaal blikveld. Duurzaamheid is zijn passie. Hij is ondernemend, toegewijd en werkt graag hard om een verschil te maken in de wereld. Hij houdt van projecten waar veel contact met mensen is, en hij ziet graag de resultaten van zijn harde werk. Zo heeft hij met veel plezier gewerkt van duurzaamheidsconsultant bij Meneer de Leeuw tot Senior Scholar bij de ECHO Junioracademy, en meer.

Persoonlijk motto
”I Am Because We Are” – Ubuntu

Lynn Zebeda

Lynn Zebeda is lid van het bestuur van Vereniging Worldconnectors en is mede-oprichter van Dr. Monk. Daarnaast bekleedt zij verschillende adviesfuncties in de wereld van duurzaamheid en internationale samenwerking.

Professionele achtergrond
Eerder werkte Lynn bij Better Future als adviseur op het gebied van duurzaam leiderschap, sociaal ondernemerschap en innovatie. Ook was ze werkzaam als hoofd communicatie bij True Price. Ze haalde haar MA International Political Economy and Development aan het Institute of Social Studies. In 2010-2011 nam ze deel aan de BKB Academie. Ze is van 2006 tot 2010 ook bestuurslid geweest bij de Nacht van de Fooi.

Persoonlijk motto
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” – Eleanor Roosevelt

Laure Heilbron

Laure Heilbron is de zakelijk directeur van de Social Impact Factory. De kernactiviteit van de Social Impact Factory is het creëren van sociaal ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor wordt samengewerkt met bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, kennisinstellingen, overheden en gevestigde organisaties. We streven naar ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, welke zowel winst opleveren voor de samenleving als financieel duurzaam zijn.

Professionele achtergrond
Laure is co-initiatiefnemer van De Partnership Verkiezing, een initiatief dat jaarlijks de beste business-case voor investering in ontwikkelingslanden selecteert. Vervolgens heeft hij gewerkt als strategieconsultant bij A.T. Kearney en NewForesight. Als Directeur van de Organic Cotton Accelerator heeft hij zich ingezet in het versterken van de business case voor biologisch katoen voor alle stakeholders in de keten – van boer tot consument.

Laure heeft een MSc in Management and Strategy van de London School of Economics en een MSc in International Development Studies van Utrecht University. Hij is ook Senior Fellow van Humanity in Action, een mondiaal netwerk dat het bevorderen van mensenrechten, diversiteit en actieve burgerschap als doel heeft.

Persoonlijk motto
“If you keep thinking about what you want to do or what you hope will happen, you don’t do it, and it won’t happen” – Desiderius Erasmus

Michel Scholte

Michel Scholte is directeur van externe zaken bij True Price, een organisatie die opgericht is met de steun van de Worldconnectors. Michel is ook lid van de Global Shapers Community in Nederland, een initiatief van het World Economic Forum.

Professionele achtergrond
Michel Scholte is mede-oprichter van NewSilkRoads, een organisatie die innovatieve projecten en bedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) realiseert. Hij heeft een research master diploma evenals een bachelor in de Sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behaald. Hij was ook sociaal ondernemer/coördinator bij SOCAP/Europa in 2011 (SOCAP is de grootste interdisciplinaire bijeenkomst van invloedrijke investerdeers, sociale ondernemers en financiers). Michel was de mede-oprichter en voorzitter bij Stichting Driemiljoen, een sociaal ondernemerschap organisatie voor de jeugd.

Persoonlijk motto
There are colors between black and white.

Adrian de Groot Ruiz

Adrian de Groot Ruiz is de directeur van True Price Foundation, die werd opgericht met de steun van het Worldconnectors netwerk. Hij werkt als assistent-professor in Finance aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is lid van de Global Shapers Community, een initiatief van het World Economic Forum.

Professionele achtergrond
Adrian heeft een doctoraat in economie aan het Centrum voor Experimentele Economie en Politieke Besluitvorming aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek heeft verricht naar onderhandelingen. Hij heeft ook gewerkt als coördinator van het El-Carmen eetkamer van Stinica, een kleinschalige stichting die zich inzet om te vermijden dat kinderen in Mexico op straat belandden; en is de mede-oprichter van Ludensz, een bedrijf die aan geavanceerde management en tests werkt. Hij heeft een MSc-graad in Econometrie van de Universiteit van Amsterdam en een BA in Sociale Wetenschappen van het University College Utrecht.

Zijn persoonlijke motto
We are born free and equal, but just have to learn that others are as well.