Inge Hutter

Inge Hutter is rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. ISS is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens hoogleraar Participatory and Qualitative Research in Population and Development aan het ISS en honorair hoogleraar Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Professionele achtergrond
Inge Hutter heeft Niet-Westerse Demografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.

Persoonlijk motto
“Follow your heart.”

 

Frederike Praasterink

Frederike Praasterink is Lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool, en lid van de regiegroep Voedselzekerheid (Food & Business Knowledge Platform).

Professionele achtergrond
Frederike Praasterink is lid van het College van Bestuur en was daarvoor Lector Duurzame Wereldvoedselvoorziening aan de HAS Hogeschool. Als lector werkte zij met studenten, docenten en de beroepspraktijk aan verduurzamingsvraagstukken in de Agro en Food sector in internationale context en aan onderwijsontwikkeling op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling. Onder andere de nieuwe opleiding International Food & Agribusiness ontstond uit dit lectoraat. Als bestuurder is zij verantwoordelijk voor Kennisontwikkeling (praktijkgericht onderzoek en innovatie) en Internationalisering.

Frederike studeerde in 1988 af aan de Universiteit van Wageningen in Tuinbouwplantenteelt (spec. plantenziektekunde). Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de R&D van een chemisch-farmaceutisch bedrijf, werd zij in 1992 voor de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) uitgezonden naar achtereenvolgens Bhutan en de Filippijnen. Gedurende ruim 15 jaar werkte zij in wisselende intensiteit voor de FAO in diverse landen in Azië, Centraal en Oost Europa en het Midden Oosten. Eind 2006 startte ze bij de HAS in Den Bosch, eerst als docent, toen lector en nu in het CvB.

Rob van Tulder

Rob van Tulder is als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij is oprichter van de vakgroep Business-Society Management en tevens Academisch Directeur van het Partnerships Resource Centre. Dit centrum bouwt bruggen tussen academici en praktijkmensen om door middel van cross-sectorale partnerschappen duurzame ontwikkelingsvraagstukken aan te pakken.

Professionele achtergrond
Rob van Tulder is een internationaal politiek econoom. Na zijn opleiding en promotie (cum laude afgerond) aan de Universiteit van Amsterdam, is hij consultant geweest voor internationale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en diverse internationale organisaties – zoals de VN, UNCTAD, IMF en de EU. Ook is hij gasthoogleraar aan diverse universiteiten over de hele wereld en sinds 1997 hoogleraar ‘international business-society management’ aan de Erasmus Universiteit. Hiernaast heeft hij vele boeken en artikelen geschreven over internationale betrekkingen, skills, gedragscodes, technologie- en industriebeleid. Momenteel is hij vooral actief op het terrein van duurzame diplomatie en publiek-private partnerschappen ten behoeve van de Global Goals.

Persoonlijk motto
I will enhance to search for collaborative solutions for wicked (societal) problems.

 

Haye Hazenberg

Momenteel is Haye Hazenberg werkzaam aan TU Delft en Centre for Frugal Innovations in Africa als postdoctoraal onderzoeker. Hij richt zich op ‘Ethiek van bedrijfsinnovatie in Oost-Afrika’.

Professionele achtergrond
Voorafgaand aan zijn postdoctoraal onderzoek promoveerde Haye in de filosofie van ‘global justice’ aan de faculteiten Internationaal Recht en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, en werkte hij als onderzoeker aan Princeton University. Voor zijn promotietraject was hij onder andere politiek assistent buitenlandse zaken in het Europees Parlement, met een focus op internetvrijheid, en ontwierp hij een ‘country operational strategy’ voor de NGO LWF Burundi ter bevordering van de re-integratie van Burundese oorlogsvluchtelingen. Hij heeft een MSc. Political Theory van de London School of Economics en een BA Liberal Arts van University College Utrecht.

Persoonlijk motto
“To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle” –  George Orwell

Rachida Talal-Azimi

Rachida Talal-Azimi is secretaris van de vereniging Worldconnectors en promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren.

Professionele achtergrond

Rachida werkte voorheen als onderzoeker bij RaboResearch – Economisch Onderzoek van Rabobank. Hier deed zij internationaal macro-economisch onderzoek en hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector. Hiervoor werkte ze als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stagegelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij ook voorzitter van is.

Persoonlijk motto

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King

Mathieu Segers

Mathieu Segers is decaan van het University College Maastricht. Daarvoor was hij Universitair Hoofddocent Europese integratie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. In 2006 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar de West-Duitse positie in de onderhandelingen over de Verdragen van Rome. Hij is de auteur van de boeken Waagstuk Europa en Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950-heden, dat in 2013 bekroond werd met de prijs voor het beste politieke boek.

Professionele achtergrond
Mathieu publiceerde onder meer, in twee delen, de dagboeken van Europeaan van het eerste uur Max Kohnstamm. In 2010 en 2011 was hij als Fulbright-Schuman Fellow verbonden aan het Center for European Studies van Harvard University en in 2013 als Senior Research Fellow aan het Department for Politics & International Relations van de University of Oxford.Voordat hij zijn wetenschappelijke carrière begon, werkte hij als beleidsambtenaar voor de ministeries van SZW (ASEA) en Financiën (BFB). Mathieu Segers is als columnist verbonden aan het Financieele Dagblad en verzorgt een wekelijkse Europa-rubriek bij Vandaag op Radio 1. Daarnaast is hij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, voorzitter van de Archiefcommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de afdeling Utrecht van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).