Joline Heusinkveld

Joline Heusinkveld is eigenaar van MOVE – Global Research & Consultancy en Projectmanager Global Goals bij OneWorld, het multimediale platform voor mondiale verbondenheid en duurzame ontwikkeling.

Professionele achtergrond
Joline heeft een Master in Conflict Resolution and Governance van de Universiteit van Amsterdam en een Bachelor in Taal- en Cultuurstudies van de Universiteit Utrecht. In het verleden was zij o.a. werkzaam bij de Nationale Jeugdraad (NJR) en Programmacoördinator van Building Bridges, een project met als doel jongeren te betrekken bij de Sustainable Development Goals.

Joline breekt graag haar hoofd over Wicked Problems, gelooft in de kracht van verhalen en de visie van jonge mensen op een duurzame en eerlijke wereld.

Persoonlijk motto
“I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life’s a bitch. You’ve got to go out and kick ass” – Maya Angelou

Christiaan Kuipers

Christiaan Kuipers werkt bij Urgenda en houdt zich bezig met Circulaire Economie. Als verbinder, aanjager en creatieveling versnelt hij een circulaire economie in Fryslân. Circulair Friesland laat zien dat door cross-sectorale samenwerking een circulaire economie op provinciaal niveau veel voordelen heeft.

Professionele achtergrond
In de master Ecologie & Evolutie heeft Christiaan zich bezig gehouden met de principes van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de natuur. Het besef van mondiale voedsel- en klimaatproblemen, heeft Christiaan gemotiveerd om ook de master Energy & Environmental Sciences te voltooien. Na een afstudeerperiode bij zowel Rabobank Nederland als het Planbureau voor de Leefomgeving kan Christiaan bij Urgenda de circulaire wetten van de natuur ook in het bedrijfsleven toepassen door gewoon ‘te doen’ in diverse projecten.

Persoonlijk motto
“Het enige excuus voor hoe wij ons vandaag de dag manifesteren, is dat wij onbewust de gevolgen van ons handelen niet realiseren.”

Cris Boonen

Cris Boonen werkt als adviseur strategie bij de Centrale Eenheid Strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Professionele achtergrond
Eerder werkte Cris als beleidsadviseur in het sociale domein. Ze bracht mensen van verschillende organisaties bij elkaar om nieuwe lijnen uit te zetten op beleidsterreinen variërend van asiel tot re-integratie en armoedebestrijding. Daarvoor promoveerde Cris op diplomatie bij (grens)conflicten aan de faculteit Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden, en werkte zij vrijwillig als juridisch adviseur bij Vluchtelingenwerk. Ze heeft een MSc. Global Governance and Diplomacy van University of Oxford en een BSc. Liberal Arts and Sciences van University College Roosevelt, en heeft als onderzoeks- en/of projectassistent bij organisaties als University of Oxford, het Europees Parlement en UNPO gewerkt.

Persoonlijk motto
“Voorwaarts en niet vergeten.”

Thiëmo Heilbron

Thiëmo Heilbron is oprichter en directeur van Fawaka Nederland. Fawaka Nederland richt zich op mensen die nog weinig worden aangesproken en betrokken in de discussie rondom duurzaamheidsthema’s en probeert hen te betrekken bij de maatschappelijke en groene uitdagingen van deze tijd. Fawaka Nederland gelooft dat duurzaamheid niet elitair hoeft te zijn en dat iedereen duurzaam kan handelen. Zo worden verbindingen gemaakt tussen duurzaamheid en diversiteit in brede zin (cultureel, opleidingsniveau, stad/platteland en meer).

Professionele achtergrond
Thiëmo Heilbron is een sociaal geëngageerde ecoloog met een internationaal blikveld. Duurzaamheid is zijn passie. Hij is ondernemend, toegewijd en werkt graag hard om een verschil te maken in de wereld. Hij houdt van projecten waar veel contact met mensen is, en hij ziet graag de resultaten van zijn harde werk. Zo heeft hij met veel plezier gewerkt van duurzaamheidsconsultant bij Meneer de Leeuw tot Senior Scholar bij de ECHO Junioracademy, en meer.

Persoonlijk motto
”I Am Because We Are” – Ubuntu

Haye Hazenberg

Momenteel is Haye Hazenberg werkzaam aan TU Delft en Centre for Frugal Innovations in Africa als postdoctoraal onderzoeker. Hij richt zich op ‘Ethiek van bedrijfsinnovatie in Oost-Afrika’.

Professionele achtergrond
Voorafgaand aan zijn postdoctoraal onderzoek promoveerde Haye in de filosofie van ‘global justice’ aan de faculteiten Internationaal Recht en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, en werkte hij als onderzoeker aan Princeton University. Voor zijn promotietraject was hij onder andere politiek assistent buitenlandse zaken in het Europees Parlement, met een focus op internetvrijheid, en ontwierp hij een ‘country operational strategy’ voor de NGO LWF Burundi ter bevordering van de re-integratie van Burundese oorlogsvluchtelingen. Hij heeft een MSc. Political Theory van de London School of Economics en een BA Liberal Arts van University College Utrecht.

Persoonlijk motto
“To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle” –  George Orwell

Rachida Talal-Azimi

Rachida Talal-Azimi is secretaris van de vereniging Worldconnectors en promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren.

Professionele achtergrond

Rachida werkte voorheen als onderzoeker bij RaboResearch – Economisch Onderzoek van Rabobank. Hier deed zij internationaal macro-economisch onderzoek en hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector. Hiervoor werkte ze als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stagegelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij ook voorzitter van is.

Persoonlijk motto

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King