Thema’s van Worldconnectors

Worldconnectors richt zich dit jaar aanvankelijk op twee thema’s met betrekking tot mondiale vraagstukken van duurzaamheid en mondiale verbondenheid. De thema’s worden gekozen omdat wij menen er een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren vanuit onze ‘multi-stakeholder’ benadering. Het gaat dus om onderwerpen die de Worldconnectors, met hun verschillende achtergronden en expertises, vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

De thema’s worden behandeld door speciale werkgroepen die naast Worldconnectors ook kunnen bestaan uit externe specialisten. Deze richten zich op de interventiemogelijkheden van de Worldconnectors om verandering in gang te zetten, zowel door aan specifieke debatten en agenda’s bij te dragen als door het aandrijven van kansrijke initiatieven. Deze interventiemogelijkheden worden uitgewerkt vanuit verschillende werkvormen rondom het thema.

Dit zijn de thema’s van 2017:

Toekomstige Generaties

Toekomstige Generaties

Wij zijn verbonden. Met de generaties voor ons. Met onze familie, vrienden en netwerken nu. En met toekomstige generaties: onze kinderen, kleinkinderen, en ga zo maar door. Toekomstige generaties zijn onze medemensen die nog geboren zullen worden, maar ook kinderen en jongeren. Zij die nog niet op machtsposities in onze samenleving zitten. Zij zijn lid van een generatie wiens stem daarom niet of onvoldoende wordt gehoord.

Toekomstige Generaties