Thema’s van Worldconnectors

Worldconnectors thema’s worden gekozen omdat wij menen er een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren vanuit onze inclusieve en SDG overstijgende benadering. Het gaat dus om onderwerpen die de Worldconnectors, met hun verschillende achtergronden en expertises, vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

De thema’s worden behandeld door werkgroepen die naast Worldconnectors ook kunnen bestaan uit externe experts. Deze richten zich op de interventiemogelijkheden van de Worldconnectors om verandering in gang te zetten, zowel door aan specifieke debatten en agenda’s bij te dragen als door het aandrijven van kansrijke initiatieven. Deze interventiemogelijkheden worden uitgewerkt vanuit verschillende werkvormen rondom het thema.

Dit zijn de thema’s van Worldconnectors:

SDG Professional

SDG Professional
Wat zouden studenten moet leren om qua kennis en vaardigheden aan te sluiten om de vraag van bedrijven die zich bezig houden met de SDG's? Tegelijkertijd zien we dat studenten...
SDG Professional

Trees for the World

Trees for the World
Wat voor maatregelen en structuren zijn er nodig om zo snel mogelijk één biljoen bomen te planten met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en communities?  Dat is de vraag die in...
Trees for the World

SDG Spotlight Report

SDG Spotlight Report
Een SDG-spotlight report kan in Nederland de aandacht voor de 17 SDGs vergroten en impact op alle thema’s verbeteren Inmiddels zijn we bijna 3 jaar onderweg om de VN-Agenda 2030...
SDG Spotlight Report

Inclusiviteit

Inclusiviteit
De steeds groter wordende kloof in de samenleving, waarin tegenstellingen steeds scherper worden, zorgt voor een afnemende inclusiviteit. Op allerlei vlakken worden groepen mensen uitgesloten en blijven hierdoor achter, zoals...
Inclusiviteit

Voedsel Werkgroep

Voedsel Werkgroep
Velen zijn het erover eens dat een transformatie van het globale agro-voedsel systeem een centrale positie inneemt binnen de SDGs, en dat het doel “einde aan honger” misschien wel het...
Voedsel Werkgroep

Toekomstige Generaties

Toekomstige Generaties
Het is een feit, met ingang van oktober 2018 is eindelijk het startschot gegeven voor de oprichting van het Lab voor Toekomstige Generaties. Dankzij financiering door enkele fondsen is de...
Toekomstige Generaties