Toekomstige Generaties

Wij zijn verbonden. Met de generaties voor ons. Met onze familie, vrienden en netwerken nu. En met toekomstige generaties: onze kinderen, kleinkinderen, en ga zo maar door. Toekomstige generaties zijn onze medemensen die nog geboren zullen worden, maar ook kinderen en jongeren. Zij die nog niet op machtsposities in onze samenleving zitten. Zij zijn lid van een generatie wiens stem daarom niet of onvoldoende wordt gehoord. Zij zijn de toekomst.

In alles wat we nu doen, beïnvloeden we het welzijn van toekomstige generaties. Hun kansen, hun natuur, hun geluk. Wij dragen daarom de verantwoordelijkheid om hun belangen, behoeften en rechten in acht te nemen. De Nederlandse samenleving en politiek is op dit moment te veel ingericht op de korte termijn en houdt onvoldoende rekening met effecten op lange en zeer lange termijn. Dit terwijl wij een erfenis creëren, die toekomstige generaties niet kunnen weigeren.

Doel van de werkgroep
Het doel van de werkgroep Toekomstige Generaties is om onze samenleving zo te beïnvloeden dat we voldoende rekening houden met de belangen van toekomstige generaties. Dat kan o.a. via bewustwording, wetgeving en instituties. De werkgroep heeft op dit moment een aantal activiteiten:

  • De Worldconnectors oproepen te ondersteunen:
    1. Een Nederlandse belangenbehartiger voor toekomstige generaties te creëren: bijvoorbeeld een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Worldconnector Jan van de Venis draagt dit op dit moment uit als waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties; en
    2. Het fundamentele recht voor alle Nederlanders en toekomstige generaties op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu te erkennen.
  • Het adviseren aan bestaande instituten zodat zij voldoende rekening houden met de belangen van toekomstige generaties. Dit is gebaseerd op o.a. de oproep daartoe in de Sustainable Development Goals (SDG 16) en het Klimaatakkoord.
  • Een oproep aan politieke partijen om de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in hun verkiezingsprogramma’s (TK2017) en in hun besluitvorming daarna.
  • Deelname aan het netwerk ‘The Roundtable of Institutions for a Sustainable Future’.
  • Onderzoek naar rechtspraak, wetgeving en praktijk die de belangen van toekomstige generaties schaden of juist ondersteunen.
  • Het doorverwijzen van klachten, met betrekking tot de belangen, behoeften en rechten van toekomstige generaties, naar relevante instanties die deze klachten kunnen oppakken.

Wij proberen hiermee te bewerkstelligen dat we niet alleen in woord, maar juist in de praktijk, handelen alsof we de Aarde in bruikleen hebben van toekomstige generaties, zodat Nederland en Nederlanders een betere en mooiere wereld doorgeven. Lees hier het Background Paper Ombudspersoon Toekomstige Generaties en de two-pager over het thema.

Mocht je interesse hebben om met deze werkgroep mee te willen werken, of wil je input leveren, als persoon of organisatie, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van deze werkgroep.

Voorzitter:    Jan van de Venis
Contact:         Jan[at]JustLaw.nl
Twitter:         @JanvandeVenis en @OmbudsToekomst
Facebook:     Ombudsman Toekomstige Generaties