Gender en Diversiteit

Als we het over onderwerpen als gender en diversiteit hebben, moeten we ons niet enkel op de problemen richten maar juist op de oplossingen die deze ons kunnen bieden. In 2009 werd de werkgroep Gender and Diversity opgezet met als doel een oproep te doen aan elke individu om een duurzame en inclusieve wereld te bevorderen waarin het herkennen en stimuleren van de talenten van alle mensen wordt omarmd.

Volgens de werkgroep speelt de kwestie van gender gelijkheid een essentieel rol in het behalen van de Millennium Development Goals en is het van onmisbaar belang voor het opbouwen van een duurzame wereld, omdat de meerderheid van de mensen wereldwijd die in armoede leven vrouwen zijn. De werkgroep richtte zich op vragen als: Wat kunnen we winnen door de toenemende participatie van vrouwen en culturele minderheden met betrekking tot innovatie en nieuwe leiderschap? De aanbevelingen van de werkgroep bevatten ideeën als: mensenrechten en actief burgerschap moeten een onderdeel zijn van het onderwijs op alle scholen en leraren moeten de verantwoordelijkheid nemen om gender en diversiteitsrolmodellen te zijn voor hun leerlingen.

Miljoenen meisjes groeien op met het idee dat ze een lagere sociale status hebben dan jongens. In Sub-Saharan Afrika zijn twee keer zoveel mannen als vrouwen geletterd. Van de rond 800,000 mensen die jaarlijks over de landsgrenzen worden verhandeld, zijn ongeveer 650,000 vrouwen en meisjes. Dit zijn slechts enkele van de feiten en cijfers uit de Quick Scan van de Gender and Diversity werkgroep, waarin ook enkele voorbeelden van inspirerende initiatieven en bewegingen zijn voor gelijke rechten voor vrouwen en minderheden wereldwijd te vinden zijn. Een Nederlands voorbeeld van een dergelijk initiatief is WOMEN Inc. De huidige directeur van deze organisatie, Worldconnector Jannet Vaessen,  was samen met Sylvia Borren co-voorzitter van deze werkgroep.

De werkgroep produceerde zowel een Quick Scan als een Statement over Gender en Diversiteit, waarvan de laatste hieronder te lezen is. Het Statement is gebaseerd op de strategie van Stop, Move Over en Different Together. Het beschrijft ondraaglijke praktijken die moeten worden gestopt (Stop), geeft voorbeelden van structurele ongelijkheden die moeten worden veranderd (Move Over) en biedt suggesties voor het transformeren van beleid en praktijk (Different Together). De werkgroep deelt hierbij ook haar ideeën over het bereiken van een tipping point: het punt waarop mensen beginnen tepleiten voor gelijkheid en gender gerechtigheid.

Op 14 december 2009 presenteerde Sylvia Borren het Worldconnectors Statement Gender en Diversiteit  tijdens het WOMEN Inc. event over internationale vrouwenrechten, De Grote Niet-ver-van-mijn-bed-talkshow . Van de financiële- en voedselcrises tot de milieucrisis: vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden behoren tot de zwaarst getroffen groepen. WOMEN Inc. nodigde activisten, beleidsmakers en opiniemakers uit om deze thema’s te bespreken en commentaar te leveren op het statement. Met hun positieve benadering van de gender en diversiteit vraagstukken wilden de Worldconnectors door middel van deze werkgroep het gevoel creëren en versterken dat we samen met elkaar het doel van ‘different together’ kunnen realiseren.

Lees hieronder het Worldconnectors statement ‘Gender and Diversity’:

Worldconnectors Statement Gender and Diversity