Sustainable Development Goals

In het jaar 2015 is er geschiedenis geschreven, voor het eerst hebben alle landen een universele agenda voor duurzame ontwikkeling met doelen aangenomen. Tijdens de 70ste algemene vergadering van de Verenigde Naties zijn 17 Sustainable Development Goals en 169 doelstellingen aangenomen. De Sustainable Development Goals worden ook wel Global Goals genoemd. Elk land wordt aangemoedigd om zo snel mogelijk een plan… te ontwikkelen om de Global Goals te realiseren.

Doel van de werkgroep
De Sustainable Development Goals-werkgroep van de Worldconnectors is gevormd vanuit de ambitie om bij te dragen aan de implementatie van de Global Goals. Inmiddels zijn wij, en 80+ ondertekenaars uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, klaar om van start te gaan. In het afgelopen jaar is er vooruitgang geboekt; ondertekenaars van het Global Goal Charter zijn geïnterviewd en is er een visie gevormd over hoe multi-stakeholder initiatieven kunnen bijdragen aan de implementatie van de Sustainable Development Goals. Er is hier met name gekeken hoe ondertekenaars van het Global Goals Charter kunnen bijdragen aan innovatieve ideeën door middel van kennis en technologie.

In 2016 is de werkgroep Post-2015 Sustainable Development Goals overgegaan in het oprichten van een stichting voor de SDG Charter. Het hoofddoel van de stichting is om partnerschappen omtrent de SDG’s te vormen met de organisaties die al onderdeel zijn van de Charter, alsook nieuwe organisaties te betrekken bij het behalen van de SDGs. Maresa Oosterman is per 1 september directrice van de stichting. In het afgelopen jaar is er op meerdere momenten een bijdrage geleverd aan evenementen omtrent de SDG’s, waaronder een Europese bijeenkomst over de SDG’s in Brussel, waar de SDG Charter gepresenteerd heeft en een workshop begeleid heeft omtrent partnerschapvorming voor de SDG’s.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen inzake de SDG Charter stichting en de implementatie van de Global Goals, is er informatie te vinden op de volgende websites:

  • Global Goals Charter NL: www.globalgoalscharter.org
  • Global Goals NL (Nederlandse website): www.globalgoalsnl.nl
  • Global Goals (internationale website): www.globalgoals.org

Voorzitter:                      Adrian de Groot Ruiz
Contactpersoon:             Colette Grosscurt
Contact:                         info[at]globalgoalscharter.org