Sustainable World Citizenship

In 2009 deed de werkgroep Sustainable World Citizenship onderzoek naar de manier waarop burgers geactiveerd en gemobiliseerd kunnen worden om bij te dragen aan een duurzamer wereld. Het oplossen van de globaliseringsproblemen waar wij mee kampen, zoals de grote economische verschillen tussen het Noorden en het Zuiden, de klimaatcrisis en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen, kunnen niet alleen aan overheden worden overgelaten. Volgens de werkgroep kunnen en moeten wij als burgers een verschil maken door een duurzame levensstijl toe te passen op alle niveaus van ons dagelijks leven. De werkgroep schreef een verklaring ‘It Starts With One’, die input leverde voor de viering van 10 jaar Earth Charter in het Vredespaleis in Den Haag in juni 2010. Een link naar deze verklaring vind u hieronder.

Volgens Rindert de Groot, covoorzitter van de werkgroep, gaat duurzaam burgerschap grotendeels over het veranderen van sociale relaties. “We willen betrokken burgers in actie zien en uitzoeken wie deze mensen zijn en hoe ze hun betrokkenheid vorm weten te geven. Er zijn zoveel vormen van duurzame burgerschap. Je kunt betrokken zijn op een politiek of institutioneel niveau, maar het kan ook gaan om een simpele act zoals het verzorgen van de omgeving in je eigen buurt. We willen een platform voor deze mensen creëren en hun betrokkenheid een impuls geven.”

De werkgroep onderzocht manieren om het online netwerk van de Worldconnectors te versterken. Dit leidde tot de ontwikkeling van een proef voor een online dialoogplatform. Door technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld nu gemakkelijker met elkaar communiceren en opkomen voor wat zij belangrijk vinden. Het delen van kennis en het ontwikkelen van oplossingen op een inclusieve manier kan leiden tot innovatieve en effectieve strategieën voor het oplossen van mondiale problemen. De inzet en leiderschap van individuele burgers worden hierbij van cruciaal belang.

Op 11 mei 2009 kwamen zeventig jongeren bijeen voor een speciale Worldconnectors boottocht, georganiseerd met het doel om de discussie over duurzame burgerschap aan te moedigen en nieuwe ideeën te stimuleren. Tijdens de boottocht deelden de jongeren en een aantal ‘duurzaamheidsveteranen’ hun ervaringen en bespraken de oorzaken van en, vooral, de oplossingen voor de obstakels die de weg naar een duurzame wereld hinderen. Een jaar later organiseerde de werkgroep in samenwerking met het Centre for Global Human Emergence de conferentie ‘Tee up for the Future’ met Lester Brown, een Amerikaanse schrijver en auteur van meerdere boeken over milieukwesties en thema’s.

Eerder dat jaar organiseerde  de Worldconnectors, in samenwerking met het Earth Charter Youth Network, Move Your World, de Vrije Universiteit en Plan Nederland, het jeugd netwerkevenement Mind Our Business. Het doel van de bijeenkomst was om verschillende jonge leiders die een positief bijdrage leveren voor hun ‘communities’ en de planeet samen te brengen om, met het Earth Charter als uitgangspunt, hun ervaringen met elkaar te delen. Gevraagd naar hun ervaringen door Worldconnector Masooma Yousufzai zeiden veel jonge leiders dat het gebruik van kunst en creatieve methoden behulpzaam is bij het enthousiasmeren van mensen, evenals het identificeren van de ‘global commons’ die vrijwel iedereen aanspreken. Het benadrukken van de persoonlijke verbinding met mondiale vraagstukken is hierbij waarschijnlijk de belangrijkste manier om van positieve verandering te bewerkstelligen.

Hieronder kunt u de Worldconnectors visie document over Sustainable World Citizenship, ‘It Starts With One’ lezen :

Worldconnectors Statement on Sustainable World Citizenship