Vital Communities

De Worldconnectors werkgroep Vital Communities richtte zich op het identificeren van vitale gemeenschappen (vital communities) om te onderzoeken hoe zij ontstaan en hoe zij een bijdrage leveren aan de aanpak van mondiale uitdagingen.

De wereld ‘mondialiseert’ steeds sneller en maatschappijen veranderen. Als gevolg van het wereldwijde decentraliseringsproces, waarbij overheidstaken verschuiven van nationale overheden naar lokale overheden, werken de lokale overheden steeds vaker samen met maatschappelijke organisaties en de private sector. Deze ontwikkelingen gaan samen met een toenemende druk op de planeet en haar grondstoffen, een voortdurende verbreding van de kloof tussen rijk en arm en toenemende individualisering.

De Worldconnectors menen dat de banden binnen gemeenschappen en tussen gemeenschappen essentieel zijn voor mensen om met deze mondiale uitdagingen te kunnen omgaan. Zoals het Worldconnectors statement ‘The Connection of Civilizations’ zegt: ‘The more we are connected, the more we realize that we, as citizens of different countries, share the experience of poverty, oppression and alienation, which can only be countered by a unified global effort toward responsible action.’ De Worldconnectors werkgroep Vital Communities is ervan overtuigd dat gemeenschappen, indien ‘vitaal’, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, inclusieve en gezonde mondiale maatschappij.

Een van de doelen dat deze werkgroep zich hiervoor stelde was het koppelen van initiatieven op lokaal niveau aan mondiale veranderingen. Gemeenschappen kennen verschillende vormen en kunnen op verschillende manieren een positieve bijdrage leveren aan mondiale verandering. De werkgroep wil daarom een interactieve ‘toolkit’ ontwikkelen om verschillende typen gemeenschappen te identificeren (economisch, sociaal of cultureel) en hun vitaliteit te meten. Wat maakt sommige initiatieven ‘vitaal’: wat werkte en wat werkte niet? Deze informatie kan verwerkt worden in een Wikipedia-pagina die als een praktische en interactieve gids gebruikt kan worden door mensen die hun straat, initiatief of club willen ‘vitaliseren’.

Lees meer over Vital Communities in het background document hieronder:

Worldconnectors background paper Vital Communities