Voedselzekerheid

Een van de thema’s waar de Worldconnectors in 2011 aan werkten was Voedselzekerheid, oftewel Food Security. De wereldgemeenschap wordt momenteel met twee belangrijke voedsel-gerelateerde uitdagingen geconfronteerd. Op de korte termijn betreft het 1 miljard mensen met chronische honger die onmiddelijke hulp vereisen. Op de lange termijn is het noodzakelijk om voedselzekerheid te garanderen voor een groeiende wereldbevolking (naar schatting 9 miljard in 2050) in het kader van de toenemende schaarste van land, water, energie en mineralen.

In maart 2011 brachten de Worldconnectors een onderstaand Vision Document over voedselzekerheid uit waarin zij onder meer een aanbeveling deden voor een Nederlands ODA budget voor plattelandsontwikkeling van €1 miljard per jaar voor een periode van 10 jaar. Deze aanbeveling was gericht aan de toenmalige ministers van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, en Buitenlandse Zaken.

De Worldconnectors menen dat Nederland door onze ervaring en kennis van landbouw en watermanagement een leidende rol kan spelen in de verbetering van de mondiale voedselzekerheid. Daarnaast is het in het belang van Nederland om een stabiele en duurzame wereld met voldoende voedsel voor ieder te bevorderen. Dit kan de Nederlandse overheid doen door coördinatie en het stimuleren van de activiteiten vanuit de private sector, kennisinstituten en NGO’s. Hierbij zou internationale, in het bijzonder Europese, samenwerking moeten worden nagestreefd.

Het Vision Document is geschreven door de Worldconnectors werkgroep ‘Food Security’ op basis van internationale rapporten en conferentie verslagen over landbouwontwikkeling en voedselzekerheid, naast een groot aantal interviews met deskundigen in binnen- en buitenland.

Worldconnectors Vision Document Food Security