In de kakofonie van partijslogans en oneliners willen wij een ander geluid laten horen. Wij staan voor onze verworvenheden als wereldburgers en kijken VERDER*

Verkiezingen 2010: Kijk verder

Hypotheekrente, koopkracht, hypotheekrente, koopkracht, hypotheekrente, koopkracht, etc, etc. Gaat het er in het leven echt om wie het meest kan kopen en hoeveel onze koopkracht is? Met geld kun je niet alles kopen en geld maakt ook niet gelukkig, zeggen oude volkswijsheden. Maakt een goede gezondheid, een prettige samenleving, kansen om verder te leren en te genieten van natuur en cultuur (van voetbal tot jazz) dan gelukkig?

Wij wonen in een van de rijkste en best georganiseerde landen van de wereld. Wij hebben een goed algemeen publiek stelsel dat ervoor zorgt dat onderwijs en wetenschap voor iedereen toegankelijk is en zo ook medische zorg, openbaar vervoer en cultuur. Als je fietst, zie je dat ons land relatief groen is. Laten we onze zegeningen tellen en ervan genieten.

Er moet wel wat gebeuren om hiervan te kunnen blijven genieten. Als het begrotingstekort voornamelijk wordt afgewenteld op de publieke sector, dan zullen de verworvenheden op het gebied van onderwijs, medische zorg, natuur en cultuur hard achteruitgaan. Dat zal de sfeer in de samenleving niet bevorderen. Het zal ook het individuele geluksgevoel raken. Kortom, ook de private sector, van ondernemer tot bankmannetje, zal zijn steentje moeten bijdragen om de algemene voorzieningen in Nederland op peil te houden.

De linkse verkiezingsprogramma’s gaan uit van solidariteit: dat is mogelijk in een rijke samenleving als de onze en het is ook nodig om de sfeer goed te houden. Wij zijn allang geen cowboystaat meer waarin alleen het recht van de sterkste geldt, in andere woorden, waar ‘de markt’ het maar moet oplossen. Nee, wij hebben onze overheid hard nodig en zouden blij moeten zijn met de kwaliteit daarvan.
 
Nederland is geen eiland. Wij zijn op talloze manieren verbonden met de rest van de wereld: ons eten komt voor een groot deel van elders, zo ook onze kleding, auto’s, olie, TV programma’s en voetballers. Dus die banden met elders zijn van groot belang om te onderhouden, of het nu om Africa, Brazilië of China gaat. Het valt mij tegen dat de verkiezingsdebatten hieraan geen aandacht besteden.

Het is goed dat de Worldconnectors een overzicht publiceren van wat de partijprogramma’s hierover zeggen. Over de rol van Nederland in de wereld. Niet verrassend voor mij scoort GroenLinks daarin het beste, op de voet gevolgd door de PvdA. Zij steunen ons ontwikkelingsbeleid: daarmee wordt bijvoorbeeld gebouwd aan een wereld waarin de Rule of Law overal geldt, d.w.z. dat je er overal van op aan kunt dat het rechtssyteem functioneert. Dat lijkt me belangrijk voor elke Nederlandse ondernemer of handelaar die internationaal zaken doet.

Ook wordt ontwikkelingsgeld besteed aan het stimuleren van duurzame energie. Ook dat is van belang, als we aan de klimaatcrisis het hoofd willen bieden en willen voorkomen dat er enorme stromen migranten naar Europa komen omdat ze elders niet meer kunnen leven vanwege droogte of overstromingen (lees het rapport hierover op www.standupforyourrights.org).

De klimaatcrisis wijst ons erop dat ons economische model moet verduurzamen. Dit wordt bevestigd door de aanstormende crises op het gebied van schoon water en het behoud van natuur. De commerciële visvangst loopt al jaren achteruit omdat er steeds minder vis in de zeeën zit. Bijenvolken sterven in grote getallen, hetgeen een enorme impact heeft op fruit- en andere landbouwgewassen. Zonder bijen geen appels, geen appelsap, geen appeltaart en geen appelkaneelijs. Bossen zijn cruciaal voor de kringloop van schoonwater. Hoe minder bos, hoe meer erosie en droogte (en meer conflicten). Op dit moment zijn er geen economische incentives voor bosbehoud. Een gekapte boom levert geld op, een groeiende boom niet. De grootschaligheid van de bio-industrie maakt boeren niet blijer en de anti-biotica in het bio-industrievlees maakt de consument niet gezonder. De olieramp van BP is een drama voor de natuur. 

Kortom, als we de toekomst willen omarmen, kunnen we nu het beste beginnen met het op duurzame manier produceren van onze goederen, energie en vlees. Het aanjagen van consumptie leidt niet naar een duurzame en evenwichtige toekomst. Geluk komt echt niet met die extra zak chips of een nog grotere auto, gezondheid trouwens ook niet. Weinig partijen durven het aan om dit nieuwe avontuur bespreekbaar te maken en hun plannen zo te ontwerpen dat overheidsbeleid een duurzame economische orde ondersteunt. Toch lijkt mij dit de hoogste urgentie. Het gaat ons allemaal aan. Daarom adviseer ik te bekijken wat het beleid van uw partij is op het gebied van groen en blik op de wereld.

* VERDER= we kijken verder door niet alleen naar Nederland te kijken, maar ook naar de rest van de wereld. We kijken verder door niet alleen te kijken naar ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden, maar ook naar onderwerpen die grensoverschrijdend zijn. We kijken verder door niet alleen naar de belastingbetaler van nu te kijken, maar ook naar de generaties die voor ons zijn geweest en die na ons zullen komen.

Lees de testimonials van andere Worldconnectors