Alexander van den Buuse

Het verder ontwikkelen van je eigen leiderschap gericht op wat goed is voor de Aarde vanuit de fundamentele waarden en principes die zorgdragen voor een rechtvaardige, duurzame vreedzame Aarde. Denken en handelen vanuit ‘eco-system’ bewustzijn waarin de ‘community of life’ oftewel het welbevinden van alles wat leeft centraal staat.

Vanuit de door Earth Charter geboden principes verwacht ik verder te komen in het ontdekken van en richten op wat werkelijk belangrijk is. En ook de juiste bewoordingen te vinden om dit uit te kunnen leggen bij het creëren van bondgenoten. Ik voel mij vooral aangesproken door de principes van ecologische integriteit.

In 2018 nam ik deel aan de expeditie voor MVO Managers op Nyenrode onder leiding van o.a. Andre Nijhof en Lucas Simons. Voor mij een absolute mind-changing ervaring. Van daaruit schreef ik als co-auteur mee aan ‘Changing the Game’ en nam ik vervolgens Kees Boot, de eigenaar van ingenieursbureau BOOT waar ik werk, mee naar de 5-daagse training over dit onderwerp op Nyenrode.

Bij BOOT, welke op zich al een absolute changing the game in de praktijk is, heb ik nu de kans om ons uitgebreide MVO activiteiten programma meer gestuurd onder te brengen in het 5-jaren plan door het te relateren aan de SDG’s.

Hiervoor doe ik onderzoek, ontdek veel programma’s op het gebied van SDG gerelateerde sturing en werk ik nu aan een programma niet alleen vanuit het bedrijf maar vooral vanuit de mens in het bedrijf. Ik zoek daarbij naar wat ik noem SDG18, Mindset, in mijn optiek een voorwaarde voor echte participatie, draagvlak en succes.

Hierbij maak ik verder ook gebruik van programma’s als ‘100 Months to Change’ van o.a. Charlotte Extercatte die ik ook op Nyenrode leerde kennen en Matzzi, een partner welke je helpt je eigen intrinsieke duurzame kracht en motivatie te ontdekken en weer te geven in SDG’s.

Privé ben ik hiernaast bestuurslid van Stichting Global Goals Oss waar wij de SDG’s steeds verder onder de aandacht krijgen van vrijwilligers, onderwijs, burgers, de politiek en het bedrijfsleven. Ook hier speelt oprechte en intrinsieke connectie in alle mogelijke variëteiten een grote rol in de zoektocht naar boeien en binden op basis van echte waarden. Zo helpen wij bijvoorbeeld de politieke partijen met het inrichten van hun programma’s rond de SDG’s en organiseren wij het debat met vooral jongeren hierover. Of weten wij met SDG labels verschillende vrijwilligers aan elkaar te verbinden en te versterken.

Werkgebied: het rond maken van de cirkel van circulariteit en inclusiviteit vanuit Cirkelstad, BuroBOOT, Insert en Living Lab Circular Foodvalley.