Egbert Roozen

Een missie in het groen –  Als kind was ik al met groen bezig. Mijn oma had bij onze boerderij een rijke bloementuin. Ze had er vele soorten staan, waarvan de bloemen die vlinders trokken wel mijn hele bijzondere belangstelling hadden. Ze reserveerde een hoekje voor mij waar ik zelf met plantjes kon experimenteren. Geregeld gingen we samen kijken hoe het erbij stond en groeide.

Van het groen heb ik nu mijn werk en missie gemaakt. De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. We zijn ons steeds meer bewust van de waarde van groen in relatie tot de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. En toch is er nog een hele weg te gaan. Het Klimaatakkoord laat zien, dat we stevige maatregelen moeten nemen tegen de opwarming van de aarde. Naast technische oplossingen, moeten we vooral ook het natuurlijke groen niet over het hoofd zien. Groen neemt koolstofdioxide op, bindt fijnstof, neemt water op en verdampt deze, voorkomt erosie en biedt verkoeling tegen hitte. In het openbare groen, maar vooral ook in particuliere tuinen. Ik roep tuineigenaren op om hun tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen. Klimaat houdt niet op bij de schutting van de buren. Iedereen kan, op zijn of haar bescheiden manier, een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Zo simpel is het.

Samen met de wetenschap wil ik de baten van groen verder onderzoeken en hiermee innovatieve groenoplossingen realiseren. Zowel voor binnen als voor buiten. Groenafval zal naar mijn overtuiging in de toekomst niet meer bestaan, maar is een grondstof geworden voor nieuwe producten en medicijnen. Ook die functie kan groen hebben en hier kunnen we eveneens nog een flinke stap zetten. Maar bovenal, groen verbindt. Groen verbindt mensen in initiatieven dicht bij huis. Van een vlindertuin in de straat tot een gezamenlijke buurtmoestuin. Van groene schoolpleinen tot generatietuinen, waar kinderen en ouderen elkaar ontmoeten en van elkaar leren.

En daarmee is voor mij de cirkel rond. Wat ik van huis uit heb meegekregen, koester ik. Ik bewaar er dierbare herinneringen aan. Het is prachtig om dat met anderen te delen en weer door te geven. Daarmee een mooi mens te worden/zijn in een wereld, die we weer een stukje beter aan de volgende generatie mogen doorgeven. Het principe ‘Stel de rijke schatten en de schoonheid van de aarde veilig voor huidige en toekomstige generaties’ binnen het Earth Charter spreekt mij bijzonder aan. Voor mij ligt de toekomst in het groen, waarin een duurzame economische ontwikkeling gelijk opgaat met de duurzame menselijke ontwikkeling en respect voor de aarde. Daar is een groot en sterk netwerk voor nodig, dat zich zelfs tot ver over de landsgrenzen uitstrekt. Van geïnspireerde en gemotiveerde mensen. Die er samen werk van willen maken. Daarom sluit ik mij van harte aan bij het netwerk van de Vrienden van het Earth Charter en lever ik graag mijn bijdrage!

Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG

What do you want to do ?

New mail