Rense Bos

Om deze ambities te verwezenlijken, moeten wij beslissen te leven met een besef van universele verantwoordelijkheid, waarbij wij onszelf niet alleen vereenzelvigen met de totale Aardse gemeenschap, maar ook met onze lokale gemeenschappen. Wij zijn gelijktijdig burgers van verschillende naties en van één wereld waarin het locale en mondiale met elkaar zijn verbonden.” Earth Charter, 2000 

Toen het Earth Charter werd opgesteld was ik 13 jaar. Nu, 20 jaar later is het handvest en haar principes actueler dan ooit. Waar door een pandemie de noodzakelijkheid van krachtige lokale gemeenschappen die mondiaal met elkaar in verbinding staan nog duidelijker wordt. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde eco-systeem, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we willen dat de volgende generaties, onze kinderen, kleinkinderen, ook van deze Aarde mogen genieten is meer actie nodig. Het Earth Charter is voor mij een kompas die de acties richting geven. 

Rense Bos ondersteunt als sociaal producent individuen, families en bedrijven bij die meer impact willen maken. Hij is gespecialiseerd in complexiteit & maatschappelijke vraagstukken. De laatste 15 jaar heeft hij als sociaal ondernemer, investeerder en vrijwilliger de wereld van impact maken doorleefd.

Meer informatie: klik hier. Bekijk Rense LinkedIn-profiel: klik hier.