Amina Echaikh

Als rechtenstudent heeft Amina vooral vakken gevolgd die betrekking hebben op mensenrechten en de bescherming daarvan. Verder heeft zij vanwege haar passie voor de bescherming van mensenrechten haar masterscriptie geschreven over de grenzen van het gebruik van chemische wapens als rechtshandhavingsmaatregel vanuit het BUPO verdrag. Dit heeft nog meer passie voor mensenrechtenbescherming in haar aangewakkerd.Als binnenkort afgestudeerde jurist zal zij proberen haar bijdrage te leveren aan een betere wereld. De kennis die zij tijdens haar studie heeft opgedaan, wil zij gebruiken om onrecht in onze samenleving en in de wereld te bestrijden.