Anne van Groningen werkt als programmamanager Democratie & Rechtsstaat bij het Gieskes-Strijbis Fonds (https://gieskesstrijbisfonds.nl/), een particulier fonds dat streeft naar maatschappelijke vooruitgang. Het beschermen van digitale rechten & AI, het versterken van de journalistiek en het vinden van een nieuw Europees verhaal zijn de thema’s waar zij zich binnen het fonds mee bezig houdt.

Professionele achtergrond

Anne van Groningen studeerde Geschiedenis aan de UvA en volgde de master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie bracht zij langere tijd door in Latijns-Amerika en deed zij onderzoek in het Midden-Oosten. Na haar afstuderen werkte Anne bij een onderwijsstartup en in ontwikkelingssamenwerking in Nicaragua.

Persoonlijk motto

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”
― Albert Einstein