Anne van Steenoven is Supply Chain Developer bij Fairmatch Support. FairMatch Support ontwikkelt duurzame handelsketens en ondersteunt bedrijven bij het zoeken naar nieuwe bronnen en producenten bij het vinden van nieuwe markten.

Professionele achtergrond
Anne heeft een bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen gedaan, waarbij zij stage heeft gelopen bij VN organisaties in Rome en bij Oxfam Novib op de Lobby en Advocy afdeling. In haar Master heeft zij zich gespecialiseerd in duurzame voedselketens, waarbij zij een half jaar in Indonesië onderzoek heeft gedaan naar hoe kleine boeren worden betrokken bij de productie van palmolie. Anne heeft de afgelopen twee jaar gewerkt bij het Initiatief Duurzame Handel, waar zij binnen het specerijen en het tropisch hout programma samen met het bedrijfsleven projecten heeft opgezet om hun productie in ontwikkelingslanden te verduurzamen.

Persoonlijk motto
”Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet. Maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk” – Seneca

Maatschappelijke organisaties Young Worldconnectors