Bart Romijn is bestuurslid van de vereniging Worldconnectors en sinds 2014 directeur van Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking met circa 115 non-gouvernementele leden organisaties. In deze hoedanigheid is hij ook voorzitter van het Platform Ondernemen in Ontwikkelingslanden, de Internationale Samenwerkings Poort en diverse andere samenwerkingsverbanden.

Professionele achtergrond 
De rode draad  in het werk van Romijn is het opkomen voor en mobiliseren van burgers en maatschappelijke organisaties voor duurzame, inclusieve ontwikkeling wereldwijd. Na afronding van zijn studie in Wageningen werkte Romijn begin jaren tachtig bij Greenpeace en het Europees Parlement. In 1988 richtte hij de not-for-profit consultancy Aidenvironment op, een sociale onderneming avant-la-lettre waarvan hij 15 jaar directeur was. Aansluitend was hij 10 jaar directeur van Warner Strategy & Fundraising van waaruit hij ruim 100 maatschappelijke organisaties en initiatieven ondersteunde bij hun strategische positionering, organisatieversterking en genereren van inkomsten.

Persoonlijk motto                          
Oprechte genegenheid voor mens en natuur is de sleutelfactor voor een duurzame toekomst.

Maatschappelijke organisaties