Christiaan Kuipers werkt bij Urgenda en houdt zich bezig met Circulaire Economie. Als verbinder, aanjager en creatieveling versnelt hij een circulaire economie in Fryslân. Circulair Friesland laat zien dat door cross-sectorale samenwerking een circulaire economie op provinciaal niveau veel voordelen heeft.

Professionele achtergrond
In de master Ecologie & Evolutie heeft Christiaan zich bezig gehouden met de principes van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de natuur. Het besef van mondiale voedsel- en klimaatproblemen, heeft Christiaan gemotiveerd om ook de master Energy & Environmental Sciences te voltooien. Na een afstudeerperiode bij zowel Rabobank Nederland als het Planbureau voor de Leefomgeving kan Christiaan bij Urgenda de circulaire wetten van de natuur ook in het bedrijfsleven toepassen door gewoon ‘te doen’ in diverse projecten.

Persoonlijk motto
“Het enige excuus voor hoe wij ons vandaag de dag manifesteren, is dat wij onbewust de gevolgen van ons handelen niet realiseren.”

Maatschappelijke organisaties