Cristina Valencia is fellow aan the European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), onderdeel van het European Center for disease prevention and Control (ECDC). Ze werkt aan het Wetenschappelijk  Instituut Volksgezondheid – l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) in Brussel, België. Ze is onderdeel van de ‘healthcare associated infections and antibiotic resistance unit’. In het afgelopen jaar speelde Cristina een sleutelrol in de WHO Ebola prepardness and response teams, en heeft ze in Guinea gewerkt in het WHO/ECDC outbreak response team.

Professionele achtergrond
Cristina haalde een bachelor in biologie en wiskunde aan Boston College, waarna zij een onderzoek-coassistentschap voltooide bij Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital. Hierna haalde zij een doctorandus in zowel Volksgezondheid als Epidemiologie bij de Universiteit van Maastricht. Sindsdien is zij betrokken geweest bij onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in o.a. Ecuador, Tanzania and India. Zij is voorstander van het ontwikkelen van een publiek-private samenwerkingsconsortium binnen de gezondheidszorg en heeft samengewerkt met de Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) en PharmAccess.

Persoonlijk motto
The word impossible is not in my dictionary.” 

Gezondheidszorg Young Worldconnectors