Dick Koelega is filosoof en senior adviseur strategie bij het ministerie van Economische Zaken. Daar ondersteunt hij de leiding bij het ontwerpen van beleid dat via het brede terrein van het ministerie hopelijk effectief kan bijdragen aan een duurzaam goed bestaan voor mens, dier en natuur.

Professionele achtergrond
Dick studeerde religiewetenschappen aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Vrije Universiteit op een politiek filosofisch proefschrift met als titel: ‘Niet alles van waarde is vervangbaar’. Hij was lid van de jongerenafdeling van de Club van Rome en vervolgens als organisator en moderator betrokken bij een groot aantal multidisciplinaire studies en maatschappelijke debatten op het gebied van duurzaamheid (people, planet, profit). Ook was hij lid van de nationale Commissie Biotechnologie bij Dieren en de Dierexperimentencommissie van het Nederlands Kanker Instituut. Vanaf 2002 werkte Dick bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en thans EZ. Het streefbeeld dat hij daar uitdraagt is een overheid die actief deelneemt aan de creatieve inzet van burgers en bedrijven voor verduurzaming en daar zoveel mogelijk ruimte en steun aan geeft. Persoonlijk ziet de verduurzamingsopgave niet slagen zonder een brede herwaardering van de veelzijdige verwantschap en verbinding tussen alle levensvormen op onze planeet.

Persoonlijk motto
We are not living outside nature but inside the family of life.

Beleidsmakers