Dirk van der Ven

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Deze tekst is afkomstig uit een lied van The Scene, een band die mij enorm inspireert en die wat mij betreft perfect bij Earth Charter past. Wij, niet alleen de mensen maar alle vormen van leven, zijn met elkaar en met de Aarde verbonden in één Community Of Life.

In 2011 bracht het lot mij op het pad van Walas en het was een openbaring om te ontdekken dat steden niet primair over gebouwen en infrastructuur gaan, maar over mensen en hun welzijn. En op deze manier ontdekte ik ook een aantal nieuwe leraren, zoals Umberto Eco, Jan Pen, Jan Tinbergen, Hernando de Soto en last but not least: Jane Jacobs.

Onze generatie zal het gaan meemaken dat het merendeel van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving zal settelen. Zoveel mensen op zo’n klein stukje land brengt veel problemen van diverse aard met zich mee. Maar ook veel nieuwe ideeën en creativiteit die tot oplossingen leiden. Dat is althans mijn optimistische kijk op de wereld.

Ik heb gemerkt dat het werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling een complex en moeizaam proces is, waar de belangrijke zaken van het leven en ethiek niet altijd de boventoon voeren. We staan op een belangrijk kruispunt, misschien wel de belangrijkste ooit in het bestaan van de mensheid. En het is duidelijk dat het roer om moet naar een nieuwe koers, die van duurzame stedelijke ontwikkeling: “…sustainable urban development, rethinking the way we build, manage, and live in cities through drawing together cooperation with committed partners, relevant stakeholders, and urban actors at all levels of government as well as the private sector” (The New Urban Agenda).

Door Walas ben ik in aanraking gekomen met het Earth Charter Cities Manifesto. Het bundelt alle Earth Charter principes en belangrijke tools voor stedelijke duurzaamheid van Jane Jacobs en principes van ‘Place Making’ en fair business. Walas wil met haar Earth Charter Cities project actionable zijn en toepassingsgericht. Gedreven en geïnspireerd door het Earth Charter hopen we tot continue verbetering van duurzaamheid te komen: Inspire to Improve. En steden spelen een cruciale rol in het mondiale welbevinden van mensen en de Aarde.

Ik ben optimistisch over de toekomst en ik zie het als mijn roeping om een kleine bijdrage te leveren aan oprechte en duurzame steden door samen te werken en mijn directe omgeving te inspireren. Ik vind het dan ook een voorrecht om deel uit te maken van de Earth Charter Vrienden.