Elske van Gent is actief als ondernemer vanuit haar eigen bedrijf Delevop4value.

Professionele Achtergrond
Elske werkt sinds een tiental jaren in Internationale Samenwerking, met name gericht op Private Sector Ontwikkeling in ontwikkelingslanden, waarbij ze vooral in Oost-Europa, Afrika en Azie diverse bilaterale en multistakeholder projecten heeft opgezet en geïmplementeerd, in o.a. de food & agribusiness sector.

Elske heeft Internationale Betrekkingen en Integrated Communication Management gestudeerd en slaat in haar werk graag de brug tussen sociale en commerciële doelstellingen.

Persoonlijk Motto
Hoe slim en ontwikkeld je ook bent, je hebt altijd maar één beperkte blik op de wereld: die van jezelf. Om echte verandering en impact te kunnen realiseren is samenwerking met anderen cruciaal.

Maatschappelijke organisaties Sociaal ondernemen