Emmilia is werkzaam als dermatoloog in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Zij oefent het vak van de dermatologie in de volle breedte uit en heeft als aandachtsgebieden de inflammatoire huidaandoeningen, waaronder psoriasis, de huidkankerzorg en dermato-chirurgie en de cosmetische dermatologie.

Zij is Brits-Canadees, van Perzische afkomst en heeft in Engeland, Canada en Duitsland gewoond. Ze is in Nederland woonachtig en spreekt 5 talen vloeiend.
Als lid van de internationale Baha’i gemeenschap, is ze betrokken bij activiteiten op het gebied van gemeeschapsopbouw en heeft kinderen en jongeren begeleid in het bewust worden van de principes van harmonie tussen wetenschap en religie, de eenheid van de mensheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Professionele achtergrond

Emmilia heeft haar onderwijs gevolgd in het Engels en Frans en heeft haar Franse baccalauréat behaald aan de Lycée Français in Hamburg. Ze heeft geneeskunde gestudeerd aan de Albert Ludwigs Universiteit in Freiburg en heeft gewerkt in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Nadien begon ze haar promotie onderzoek binnen de epidemiologie, die geleid heeft tot haar proefschrift over de comorbiditeiten van psoriasis, die ze in 2014 succesvol heeft verdedigd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Emmilia heeft in mei 2017 haar opleiding tot dermatoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam afgerond.

Persoonlijk motto

“Het welzijn van ieder segment van de mensheid, is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van het geheel.”  

Gezondheidszorg