Fleur is werkzaam voor het Ministerie van Defensie als Gender Adviseur voor de Commandant der Strijdkrachten. Zij richt zich binnen Defensie op de duurzame integratie van gender ten gunste van de militaire operationele inzet, gerelateerd aan de VN veiligheidsresoluties over ‘vrouwen, vrede en veiligheid’ en het hieruit voortgekomen Nationale Actieplan en Defensie Actieplan 1325. Dit werk combineert ze met haar inzet als gender specialist voor het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps, een NAVO Defensie eenheid in Munster. Daarnaast is Fleur promovendus aan de Leiden Universiteit op het gebied van gender in militaire operaties.

Professionele achtergrond
Fleur is begonnen met een bachelor Internationale Ontwikkelings Sociologie aan de Wageningen Universiteit. Binnen haar studie en de gerelateerde werkzaamheden voor onder andere Cordaid, Buitenlandse Zaken (Eenheid Fragiliteit en Vredesopbouw) en Plan Liberia stonden de positie van vrouwen en kinderen in ontwikkeling maar ook conflict centraal. Deze lijn heeft zij voortgezet binnen de Master Disaster Studies. Zo heeft Fleur voor het Cimic Centre of Excellence onderzoek gedaan naar de rol van kinderen in conflict en heeft ze voor JFCBS NAVO de mate waarin masculiniteiten de integratie van het genderbeleid beïnvloeden, onderzocht. Gaandeweg heeft ze zich gespecialiseerd in de integratie van gender binnen het militaire domein en is ze voor JFCBS NAVO werkzaam geweest als Gender Adviseur op operationeel niveau binnen de Civiele Militaire Coöperatie divisie.

Bedrijfsleven