Floris Mreijen

Professionele achtergrond

Floris Mreijen is hoofd strategie en plaatsvervangend directeur bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam werkte hij – voordat hij in 2009 bij de NVB kwam werken – onder andere bij het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Vanuit de NVB werkte Floris Mreijen onder meer voor de Monitoringcommissie Commissie Code Banken (Commissie-Burgmans) en was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Maatschappelijk Statuut, de vernieuwde Code Banken en de Gedragsregels voor alle medewerkers, onder de overkoepelende naam “Toekomstgericht Bankieren”. Ook was hij initiator van de collectieve bancaire activiteiten op het gebied van duurzaamheid binnen de NVB.

Persoonlijk motto

There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn’t mind who gets the credit.

– Ronald Reagan