Frederike Praasterink is Lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool, en lid van de regiegroep Voedselzekerheid (Food & Business Knowledge Platform).

Professionele achtergrond
Frederike Praasterink is lid van het College van Bestuur en was daarvoor Lector Duurzame Wereldvoedselvoorziening aan de HAS Hogeschool. Als lector werkte zij met studenten, docenten en de beroepspraktijk aan verduurzamingsvraagstukken in de Agro en Food sector in internationale context en aan onderwijsontwikkeling op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling. Onder andere de nieuwe opleiding International Food & Agribusiness ontstond uit dit lectoraat. Als bestuurder is zij verantwoordelijk voor Kennisontwikkeling (praktijkgericht onderzoek en innovatie) en Internationalisering.

Frederike studeerde in 1988 af aan de Universiteit van Wageningen in Tuinbouwplantenteelt (spec. plantenziektekunde). Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de R&D van een chemisch-farmaceutisch bedrijf, werd zij in 1992 voor de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) uitgezonden naar achtereenvolgens Bhutan en de Filippijnen. Gedurende ruim 15 jaar werkte zij in wisselende intensiteit voor de FAO in diverse landen in Azië, Centraal en Oost Europa en het Midden Oosten. Eind 2006 startte ze bij de HAS in Den Bosch, eerst als docent, toen lector en nu in het CvB.

Wetenschap