Gabi Spitz werkt momenteel als docent en onderzoeker aan het International Institute for Business Studies van de Hogeschool Utrecht. Gabi’s interesse ligt bij mens-milieu relaties: hoe beïnvloeden grensoverschrijdende duurzaamheidsvraagstukken het dagelijks leven van mensen? En wat is er voor nodig zodat mensen – als burger én professional – kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving wereldwijd?

Professionele achtergrond
Gabi Spitz is opgeleid als politicoloog aan de Universiteit Leiden. In het verleden was ze bij de VN actief als Nederlandse jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling. Bij NJR werkte ze later aan projecten voor ABN AMRO en Plan Nederland. Gabi was in het verleden ook senior onderzoeker bij Kaleidos Research en was bezig met onder andere duurzaamheid en internationale samenwerking. Door de jaren heen heeft Gabi verschillende bestuurs- en adviesfuncties vervuld, bijvoorbeeld bij stichting Aids on Stage en het Europees Jeugdforum. Gabi heeft een ‘soft spot for words’: ze schrijft graag, zowel voor wetenschappelijke als populaire media. Naast haar baan doet ze promotieonderzoek aan het Institute for Management Research (Radboud Universiteit Nijmegen). Dit onderzoek richt zich op partnerschappen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Persoonlijk motto
“A society is defined not only by what it creates, but by what it refuses to destroy” (John Sawhill)

Maatschappelijke organisaties Young Worldconnectors