Haye Hazenberg

Momenteel is Haye Hazenberg werkzaam aan TU Delft en Centre for Frugal Innovations in Africa als postdoctoraal onderzoeker. Hij richt zich op ‘Ethiek van bedrijfsinnovatie in Oost-Afrika’.

Professionele achtergrond
Voorafgaand aan zijn postdoctoraal onderzoek promoveerde Haye in de filosofie van ‘global justice’ aan de faculteiten Internationaal Recht en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, en werkte hij als onderzoeker aan Princeton University. Voor zijn promotietraject was hij onder andere politiek assistent buitenlandse zaken in het Europees Parlement, met een focus op internetvrijheid, en ontwierp hij een ‘country operational strategy’ voor de NGO LWF Burundi ter bevordering van de re-integratie van Burundese oorlogsvluchtelingen. Hij heeft een MSc. Political Theory van de London School of Economics en een BA Liberal Arts van University College Utrecht.

Persoonlijk motto
“To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle” –  George Orwell