Henk Molenaar is adjunct directeur van WOTRO Science for Global Development. Hij is vele jaren actief geweest op het gebied van wetenschap, beleid en praktijk ten behoefte van internationale ontwikkelingssamenwerking en mondiale uitdagingen. Hij is auteur van diverse artikelen over dit onderwerp.

Professionele achtergrond
Henk Molenaar heeft een professionele achtergrond in internationale ontwikkelingsvraagstukken en wetenschapsbeleid. Voorafgaand aan zijn functie bij WOTRO Science for Global Development werkte hij bij de afdeling Onderzoek en Communicatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij vervulde ook diverse managementfuncties bij SNV in Den Haag, evenals functies als onderzoeker, adviseur, en beleidsmaker in Afrika (Mali, Botswana, Kenia, Tanzania) voor zowel SNV als DGIS.

Henk Molenaar was lid van de Raad van Toezicht van het International Institute for Communication and Development (IICD), lid van de Raad van Advies van het programma CAPacity and Theory building for Universities and Research centres in Endogenous Development (CAPTURED) en lid van de IKM Emergent stuurgroep. Hij is momenteel lid van de redactieraad van het Knowledge Management for Development Journal, en lid van de Internationale Raad van Advies van het EDOLAD programma (Europees doctoraat in Law & Development).

Wetenschap