Herman Bavinck is programmadirecteur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij richt zich primair op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hij is adviserend lid van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

Professionele achtergrond
Herman Bavinck studeerde Chemische Technologie (Queens University, Canada) en startte zijn loopbaan bij Shell als afvalwatertechnoloog. Daarna stapte hij over naar het ministerie van VROM, later Infrastructuur en Milieu. Hij heeft daar diverse (management) posities vervuld op milieugebied. Herman is tevens internationaal procesbegeleider en mediator. Hij heeft een fascinatie voor biomimicry en is verwachtingsvol over de bijdragen daarvan voor oplossing van de grote mondiale duurzaamheidsvraagstukken.

Persoonlijk motto
”Finding common grounds is far more effective than struggling for poor compromises.”

Beleidsmakers