Hugo G. von Meijenfeldt

Hugo G. von Meijenfeldt is coördinator implementatie Global Goals bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij Consul-Generaal van Nederland in San Francisco. Hij is een milieujurist, manager en diplomaat op Europees en mondiaal niveau.

Professionele achtergrond
Hugo von Meijenfeldt bekleedde de functie van o.a. directeur Internationale Zaken bij het Ministerie van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daarvoor was hij voorzitter van de Milieucommissie beleid van de VN-ECE in Genève. Tot 2013 was hij directeur- generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en speciale gezant voor klimaatverandering.

Persoonlijke motto
In the long history of species those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed, Darwin taught us. Humankind could achieve this as well, due to inspirational leadership towards sustainability.

Beleidsmakers