Jolein Baidenmann is jurist en senior programmamanager bij de POOL van het ministerie van Economische Zaken. Zij werkt voor verschillende directies, momenteel onder meer als Kwartiermaker Versnelling Geothermie in de Gebouwde Omgeving. Zij is lid van de Vakgroep Transities en mentor van een jonge Klimaatambassadeur.

Professionele achtergrond

Jolein studeerde Internationaal en Europees recht in Utrecht en Lund (in Zweden). Na een periode als advocaat te hebben gewerkt voor Arthur Andersen, maakte zij een uitstapje naar de journalistiek. Daarna is zij aan de slag gegaan als zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaamheid en internationale zaken. Onder de naam ISDuurzaam heeft Jolein zich verder ontwikkeld in het begeleiden van multistakeholdertrajecten, lobby en advies rondom maatschappelijke opgaven. In 2017 is Jolein gaan werken voor de Metropoolregio Amsterdam als grondstofregisseur, gericht op het verbinden van de 32 partnergemeenten en provincies in de regio op het gebied van de circulaire economie. Sinds 2020 werkt ze voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Jolein is sinds de middelbare school politiek en maatschappelijk betrokken. Duurzaamheid, emancipatie en diversiteit zijn thema’s waar zij zich op richt. Momenteel is zij bestuurslid van de PvdA Amsterdam. Zij heeft daarnaast een toezichthoudende functie bij twee maatschappelijke organisaties en is lid van de Programmaraad Circulaire Economie van pakhuis De Zwijger. Jolein is geaccrediteerd Internationale Partnership Broker. Ze is gefascineerd door de toekomst en heeft in 2018 een boek uitgebracht onder de titel: ’10 Kenmerken van de Futureproof Organisatie’.

Bedrijfsleven Beleidsmakers Politiek