Kayin Venner volgt momenteel de Europese Masteropleiding in Mensenrechten en Democratisering aan de European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) in Venetië.

Professionele achtergrond 
Kayin Venner studeerde cum laude af in Internationale Ontwikkelingsstudies (bachelor), met als major Communication, Technology and Policy. Hij heeft de master Public Policy and Governance aan de Universiteit van Amsterdam cum laude afgerond. Tijdens zijn studie was hij o.a. actief als project coördinator bij Green Office Wageningen en als secretaris en voorzitter van studievereniging Ipso Facto. Ook werkte hij als medewerker Huisvesting en Lobby bij stichting Vluchteling Onder Dak. Kayin is een van de initiatiefnemers van de campagne Aan De Slag, een campagne voor het verruimen van de werk- en studiemogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten.  Als project coördinator bij Green Office was hij o.a. medeorganisator van de Seriously Sustainable Week en betrokken bij het educatief programma Entrepreneurship for Sustainability. Kayin heeft stage gelopen bij SAYEN, South Asia Youth Environment Network. Tijdens deze stage werkte hij bij the Centre for Environment Education in Ahmedabad, India, waar hij betrokken was bij de verduurzaming van de universiteitscampus. Verder is hij secretaris geweestvan de Hellingproef, het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Persoonlijk motto
“I am responsible for myself and for everyone else. I am creating a certain image of man of my own choosing. In choosing myself, I choose man.” — Jean-Paul Sartre

Wetenschap Young Worldconnectors