Kayin Venner

Kayin Venner is een La Caixa INPhINIT fellow bij het Basque Center for Climate Change (BC3) en Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ). Zijn promotieonderzoek richt zich op de financiering van stedelijke klimaatadaptatie vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid.

Professionele achtergrond 

Kayin heeft een passie voor onderwerpen die op het snijvlak liggen van sociale rechtvaardigheid, klimaatverandering en ecologische duurzaamheid, in het bijzonder op stedelijk niveau. Voorafgaand aan zijn huidige functie werkte Kayin als als stagiair voor UNESCO in Parijs en als onderzoeksassistent (trainee) voor BC3 in Leioa, Spanje. Kayin Venner behaalde een Master in Mensenrechten en Democratisering aan de Global Campus of Human Rights in Venetië. Eerder studeerde hij af in Public Policy and Governance (MSc, University of Amsterdam) en Internationale Ontwikkelingsstudies (BSc, Wageningen University). Tijdens zijn studies was hij o.a. actief als project coördinator bij Green Office Wageningen, secretaris en voorzitter van studievereniging Ipso Facto en secretaris van Hellingproef, het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Kayin was een van de initiatiefnemers van de campagne Aan De Slag, een campagne voor het verruimen van de werk- en studiemogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten.

Persoonlijk motto
Life is like mathematics, the key is to simplify.