Kayin Venner werkt momenteel als stagiair voor UNESCO in Parijs. Hij heeft een passie voor sociale duurzaamheid en onderwerpen die op het snijvlak liggen van sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid, in het bijzonder op stedelijk niveau.

Professionele achtergrond 

Voorafgaand aan zijn huidige functie werkte Kayin als onderzoeksassistent (trainee) voor de Basque Centre for Climate Change (BC3) in Leioa, Spanje. Kayin Venner behaalde een Master in Mensenrechten en Democratisering aan de European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) in Venetië. Eerder studeerde hij af in Public Policy and Governance (MSc, University of Amsterdam) en Internationale Ontwikkelingsstudies (BSc, Wageningen University). Tijdens zijn studies was hij o.a. actief als project coördinator bij Green Office Wageningen, secretaris en voorzitter van studievereniging Ipso Facto en secretaris van Hellingproef, het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Ook werkte hij als medewerker Huisvesting en Lobby voor stichting Vluchteling Onder Dak. Kayin was een van de initiatiefnemers van de campagne Aan De Slag, een campagne voor het verruimen van de werk- en studiemogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten. Kayin heeft o.a. stage gelopen bij the Centre for Environment Education in Ahmedabad, India, waar hij betrokken was bij de verduurzaming van de universiteitscampus.

Persoonlijk motto
“I am responsible for myself and for everyone else. I am creating a certain image of man of my own choosing. In choosing myself, I choose man.” — Jean-Paul Sartre

Wetenschap Young Worldconnectors