Marie José werkt als manager van CNV Internationaal aan de versterking van vakbonden in ontwikkelingslanden, die als ledenorganisaties en sociale partners bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame economische ontwikkeling. CNV en zijn partners zoeken de oplossing van sociaal economische conflicten in sociale dialoog en onderhandelingen. Marie José is lid van de programmaraad van MVO Nederland, bestuurslid van Partos (brancheorganisatie van ontwikkelingsorganisaties) en actief binnen D66.

Professionele achtergrond
Marie José is historica en heeft jarenlang als internationaal adviseur en interim manager gewerkt bij achtereenvolgens de Europese Commissie, de Tweede Kamer, Cebemo en de ministeries van VWS en VROM. Zij heeft hierin bijgedragen aan de voortgang van uiteenlopende, vooral internationale sociaal maatschappelijke thema’s. Voordat zij bij CNV werkte was Marie José directeur van het Center for International Legal Cooperation (CILC).

Persoonlijk motto
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Maatschappelijke organisaties