Marieke is vanaf 1 september 2018 werkzaam als algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, een organisatie die zich met talloze vrijwilligers inzet voor mensen in nood, in Nederland en daarbuiten. Hiervoor was zij voorzitter van de drie managing directors van de Nederlandse Goede Doelen Loterijen: Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij. In 2015 doneerden deze drie loterijen gezamenlijk 443 miljoen euro aan organisaties werkzaam op het gebied van cultuur, natuur, armoedebestrijding, klimaatverandering, gezondheid, welzijn en sociale cohesie. Binnen het brede scala aan werkzaamheden van de loterijen bevat de portefeuille van Marieke Goede Doelen, Politiek & Vergunningen, Communicatie, Personeel & Organisatie en Ledenservice.

Professionele achtergrond
Marieke studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens ging zij als projectmedewerker aan de slag bij Stichting DOEN. Begin 2000 stapte zij over naar de afdeling Goede Doelen van de Postcode Loterij. In 2006 werd zij hoofd van deze afdeling en in 2009 managing director van de drie Goede Doelen Loterijen. Marieke is bestuurslid van Foundation Center in New York en maakt deel uit van de adviesraad van The Elders Foundation en de Roosevelt Foundation.

Persoonlijk motto
Wie goed doet goed ontmoet.

Bedrijfsleven