Mathieu Segers

Mathieu Segers is decaan van het University College Maastricht. Daarvoor was hij Universitair Hoofddocent Europese integratie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. In 2006 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar de West-Duitse positie in de onderhandelingen over de Verdragen van Rome. Hij is de auteur van de boeken Waagstuk Europa en Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950-heden, dat in 2013 bekroond werd met de prijs voor het beste politieke boek.

Professionele achtergrond
Mathieu publiceerde onder meer, in twee delen, de dagboeken van Europeaan van het eerste uur Max Kohnstamm. In 2010 en 2011 was hij als Fulbright-Schuman Fellow verbonden aan het Center for European Studies van Harvard University en in 2013 als Senior Research Fellow aan het Department for Politics & International Relations van de University of Oxford.Voordat hij zijn wetenschappelijke carrière begon, werkte hij als beleidsambtenaar voor de ministeries van SZW (ASEA) en Financiën (BFB). Mathieu Segers is als columnist verbonden aan het Financieele Dagblad en verzorgt een wekelijkse Europa-rubriek bij Vandaag op Radio 1. Daarnaast is hij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, voorzitter van de Archiefcommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de afdeling Utrecht van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).