Naema Tahir is schrijfster en docente. Tahir is auteur van vele boeken en artikelen over de multiculturele samenleving, met een bijzondere belangstelling voor de mensenrechten van vrouwen in zowel moderne als traditionele gemeenschappen. In 2015 werd Tahir aangesteld als lid van de adviserende raad voor internationale zaken van het ministerie van buitenlandse zaken.

Professionele achtergrond
Naema Tahir heeft als mensenrechtendeskundige bij de Raad van Europa gewerkt. Ze heeft ook de functie van de Juridische Adviseur voor asielzoekers en vluchtelingen bij de UNHCR (ook bekend als de VN-vluchtelingenorganisatie) in Nigeria vervuld en werkte tevens als beleidsmedewerker voor de Zuidoost-Azië afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze was journalist en presentator bij de Nederlandse Moslim Omroep en columnist voor het televisieprogramma Buitenhof. Tahir is comitélid van Human Rights Watch Amsterdam, lid van de Stichting Lezen en Schrijven en The European Cultural Foundation.

Persoonlijk motto
”Art and Education have the power to make the difference.”

Media en publiciteit