Nanno Kleiterp is voormalig Chief Executive Officer van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden). Daarnaast is hij voorzitter van de vereniging van Europese ontwikkelingsbanken EDFI (European Development Finance Institutions), en voorzitter van de International Union for Conservation of Nature (IUCN NL).

Professionele achtergrond
Nanno Kleiterp heeft diverse functies bij FMO vervuld, waaronder Chief Investment Officer, Chief Finance Officer, manager Latijns-Amerika en manager MKB en Investment Officer. Hij was ook investment officer bij FNI, een nationale ontwikkelingsbank in Nicaragua, en heeft aan een project op het gebied van plattelandsontwikkeling in het volwassenenonderwijs in Patzcuaro, Mexico gewerkt. Nanno Kleiterp was eerder ook lid van de Raad van Toezicht van de European Development Finance Institution (EDFI) en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van het Audit Committee van het Fonds voor Tuberculose (KNCV).

Bedrijfsleven