Nathalie Sanglier

Nathalie werkt als adviseur bij De Issuemakers, een communicatiebureau gespecialiseerd in het monitoren, managen en maken van (maatschappelijke) issues. Daarnaast is ze actief als campaign coördinator Orange the World voor UN Women Nederland en bestuurslid van het Els Borst Netwerk (D66).

Professionele achtergrond
Nathalie studeerde Media Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bestuurskunde aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar master volgde Nathalie het traineeprogramma van het Europees Parlement waar ze medeorganisator was van het European Youth Event in Straatsburg. Tijdens haar studie was ze actief voor verschillende organisaties zoals de Jonge Democraten en de UN Youth Association in België. Na haar afstuderen werkte Nathalie o.a. bij PR-bureau AxiCom waar ze zich bezig heeft gehouden met campaigning en corporate communicatie. Van juni 2017 t/m juni 2018 zette ze zich als chairwoman van TopFem in voor jong vrouwelijk talent.

Persoonlijk motto
Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.
– Winston S. Churchill