Pearl Dykstra

Professionele achtergrond

Pearl Dykstra is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze wetenschappelijk directeur van ODISSEI (Open Data Infrastructure of Social Science and Economic Innovations) een initiatief gericht op het veilig delen en koppelen van survey- en registergegevens. Dykstra is een verkozen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), en van de Academia Europaea (AE). Dykstra publiceert over intergenerationele solidariteit, gender ongelijkheid, eenzaamheid, en families in relatie tot de welvaartsstaat. Ze spreekt regelmatig in binnen- en buitenland over de rol van wetenschappers bij beleidsadvisering. Tussen 2015 en 2020 was Dykstra een van de zeven wetenschappers die de Europese Commissie adviseren. In het bestuur van de International Science Council onderstreepte ze de cruciale rol van de sociaal-wetenschappelijke inzichten bij het werken aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve wereld. Het lidmaatschap van internationale adviesraden van onderzoeksfinanciers (b.v. Zwitserland, Israël) en universiteiten (b.v. Warschau) verschaft haar ervaring uit de eerste hand in het omgaan met de verwachtingen van verschillende culturen en institutionele systemen.

Persoonlijk motto

Scientific knowledge has been the inspiration, stimulus, and agent upon which most human material, social and personal progress has been built. – Geoffrey Boulton