Peter d’Angremond is directeur bestuurder van Stichting Max Havelaar | Fairtrade Nederland. Zijn kerntaak is leiding geven aan het team in Nederland. ‘Wij richten ons op het creëren van bekendheid voor Fairtrade (nut en noodzaak) en werken aan een zo groot mogelijk volume (koffie, thee, cacao, bananen, e.a. commodities) dat onder Fairtrade voorwaarden wordt verkocht. Daarnaast staat een belangrijke tweede activiteit, te weten: het beïnvloeden van beleid en wetgeving, uiteraard op het vlak van eerlijke handel en duurzame productie. Wij zijn gedreven vanuit de purpose dat boeren en arbeiders duurzaam produceren en via eerlijke handel in hun levensbehoeften kunnen voorzien.’

Professionele achtergrond

Peter is drs. bedrijfseconomie (EUR), diverse marketing, sales en general management functies bij Jacobs Suchard Cote d’Or, Sara Lee, Disney en Schiphol.

Persoonlijk motto

Op eigen benen kunnen staan.

Bedrijfsleven Maatschappelijke organisaties Sociaal ondernemen