Peter Knip

Peter Knip is directeur van VNG Internationaal, een organisatie die decentralisatie processen ondersteunt en gemeentelijk internationaal beleid faciliteert. Daarnaast is Peter Knip bestuursvoorzitter van de stichting The Hague Academy for Local Governance en de Capacity and Institution Building Working Group of United Cities and Local Governments (UCLG). Ook is hij actief in de stichting Centre for Local Capacity Building (CLCB) in Zuid Afrika als algemeen bestuurslid.

Professionele achtergrond
Voorheen heeft Peter Knip deelgenomen aan de Nederlandse vredes beweging als lid van het Interkerkelijk Vredesberaad, waarna hij zich voor lange tijd heeft ingezet als professor en adviseur aan de universiteit van Utrecht en Delft. Ondertussen heeft Peter Knip veel ervaring opgedaan op het gebied van ontwikkeling en vormgeving van decentralisatie processen. Hierbij staat het versterken van de eigen draagkracht van gemeentes altijd centraal. Kortom, Peter Knip is een specialist in het werkveld van lokaal bestuur, internationaal gemeentelijk beleid, burger participatie en communicatie beleid.

Persoonlijk motto
Democratisch en participatief lokaal bestuur is onmisbaar voor duurzame ontwikkeling van onze wereld.