René Grotenhuis is voorzitter van de Society for International Development (SID) en van SHO, een consortium van Nederlandse samenwerkende hulporganisaties op het gebied van noodhulp.

Professionele achtergrond
Eerder was Grotenhuis directeur van de internationale ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Daarvoor was hij directeur van Pharos, een expertisecentrum op gebied van vluchtelingen en gezondheidszorg, evenals voormalig algemeen directeur bij Thuiszorg WeideSticht, een organisatie die gespecialiseerd is in de thuiszorg. Hij was bestuurslid van de Stichting Admira, een vrouwenorganisatie in het voormalige Joegoslavië, en lid van het overlegorgaan Gezondheidszorg Multiculturele Samenleving. René Grotenhuis is auteur van drie recente boeken over internationale ontwikkelingssamenwerking.

Maatschappelijke organisaties